PTE TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0002 PTE Science Building projekt pénzügyin és szakmai záróbeszámolója

Kovács Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Tamás

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Előzmények

• a Pécsi Tudományegyetem 2009. márciusában kötött támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel a TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 szám alatt, egyetemi infrastruktúra és informatikai fejlesztés tárgyában
• a támogatási szerződés szerinti megvalósítandó cél volt az egyetem szervezeti egységeinek optikai gerinchálózattal történő összekötése
• a fenti munkálatokat a Delta Informatikai Zrt (1033 Budapest Szentendrei u. 39-53) végezte, akik az erről szóló 20860/707618/09-V sorszámú, bruttó 110.095.468,-Ft értékű számlájukat a PTE felé benyújtották
• a beruházás átadására 2012. június 7-én került sor

Megválaszolásra váró kérdések:

• A fenti projektben az optikai gerinchálózat kiépítésére szóló megbízást a Delta Informatikai Zrt közbeszerzésen vagy azon kívül nyerte el?
• A Delta Zrt 20860/707618/09-V sorszámú számlájának ellenértékét ténylegesen ki utalta át. (Az egyetem fizette ki, vagy közvetlenül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagy esetleg valamelyik közreműködő szervezet?)
• A fenti TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 projekt pénzügyi és szakmai záró beszámolója mikor került benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé?
• A fenti TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 projekt pénzügyi és szakmai záró beszámolója benyújtásakor kik képviselték az egyetemet?
• A fenti TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 projekt pénzügyi és szakmai záró beszámolójában elszámolható költségek között szerepelt-e a Delta Informatikai Zrt 20860/707618/09-V sorszámú, bruttó 110.095.468,-Ft értékű számlája?

Kérem a válaszokat elektronikus úton a [email address] email címre eljuttatni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 10.

Üdvözlettel: Kovács Tamás

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s PTE TIOP 1.3.1 07 1 2F 2008 0002 PTE Science Building projekt p nz gyin s szakmai z r besz mol ja.txt
0K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C9000000,
17.43559:0000000008010000000000000F00000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:17010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:0F010480,
0.26849:14004967, 255.21817:DD040000, 0.26297:0F010480, 4.16585:DD040000,
0.32441:0F010480, 4.1706:DD040000, 0.24761:0F010480, 4.20665:DD040000,
0.25785:EAEA2101, 4.29881:DD040000 ##

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Mon, 10 Feb 2014
11:33:29 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by mailgw.pte.hu
(Postfix) with ESMTP id 173A72091 for <[PTE request email]>; Mon, 10 Feb 2014
11:33:53 +0100 (CET)
Received: from perec.tyrell.hu (mail.atlatszo.hu [173.244.180.174]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id 550271FE1 for <[PTE request email]>; Mon, 10
Feb 2014 11:33:51 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id 035C32C0666; Mon, 10 Feb 2014 05:33:26 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id dN3RNNEo+2H2; Mon, 10 Feb
2014 05:33:24 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 33) id 764912C066A; Mon, 10
Feb 2014 05:33:24 -0500 (EST)
Date: Mon, 10 Feb 2014 05:33:24 -0500
From: =?utf-8?Q?Kov=C3=A1cs_Tam=C3=A1s?=
<[FOI #2189 email]>
To: =?utf-8?Q?K=C3=B6zAdat_requests_at_PTE?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?utf-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_=2D_PTE_TIOP=2D=31=2E=33=2E=31=2D=30=37=2F=31=2D=32F=2D=32=30=30=38=2D=30=30=30=32_PTE_Science_Building_projekt_p=C3=A9nz=C3=BCgyin_=C3=A9s_szakmai_z=C3=A1r=C3=B3besz=C3=A1mol=C3=B3ja_?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
X-KLMS-Rule-ID: 1
X-KLMS-Message-Action: clean
X-KLMS-AntiSpam-Lua-Profiles: 56531 [Feb 10 2014]
X-KLMS-AntiSpam-Version: 5.3.6
X-KLMS-AntiSpam-Envelope-From: [FOI #2189 email]
X-KLMS-AntiSpam-Spf: none
X-KLMS-AntiSpam-Rate: 25
X-KLMS-AntiSpam-Status: not_detected
X-KLMS-AntiSpam-Method: none
X-KLMS-AntiSpam-Moebius-Timestamps: 2772283, 2772305, 0
X-KLMS-AntiSpam-Info: {FROM: digits mixed with letters}
X-KLMS-AntiSpam-Interceptor-Info: scan successful
X-KLMS-AntiVirus: Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server 8.0.0.455, bases: 2014/02/10 05:16:00 #7476459; khse: 2013-04-03 08:48:01
X-KLMS-AntiVirus-Status: Clean, skipped
Return-Path: [FOI #2189 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Kovács Tamás Úr!

 

A Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) jogi
képviseletében, hivatkozással 2014. február 10. napján e-mailen, a TIOP
1.3.1-07/1-2F-2008-0002 számú projekt kapcsán érkezett közérdekű
adatigénylésére - az Ön által feltett kérdések sorrendjében, az
alábbiakról tájékoztatom:

 

1.)    A fenti projektben az optikai gerinchálózat kiépítésére szóló
megbízást a Delta Informatikai Zrt közbeszerzésen vagy azon kívül nyerte
el?

 

A Delta Informatika Zrt. az optikai gerinchálózat kiépítésére szóló
megbízást úgynevezett központosított közbeszerzési eljárás keretében
nyerte el. Azaz a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által
lebonyolított eljárásban, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon
keresztül lehetett az adott termék vagy szolgáltatási kvóta erejéig
„lehívásokat”  foganatosítani.

 

2.)    A Delta Zrt 20860/707618/09-V sorszámú számlájának ellenértékét
ténylegesen ki utalta át. (Az egyetem fizette ki, vagy közvetlenül a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagy esetleg valamelyik közreműködő
szervezet?)

 

A Delta Informatika Zrt. fenti sorszámú, 110.095.468,-Ft összegű
utófinanszírozott számlájából a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közvetlenül
90.000.000,-Ft összeget 2010. május 3. napján, a Pécsi Tudományegyetem
20.095.468,-Ft összeget 2010. május 26. napján fizetett meg a Delta
Informatika Zrt. részére. Jelezzük, hogy ez a számla nem a kérdésben
érintett optikai gerinchálózat kialakításához kapcsolódik.

 

A Delta Informatika Zrt. által az optikai gerinchálózat kialakítása
vonatkozásában kiállított számlát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
közvetlenül fizette meg a Delta Informatika Zrt. részére 2010. május 3.
napján.

 

3.)    A fenti TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 projekt pénzügyi és szakmai
záró beszámolója mikor került benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
felé?

 

A projekt pénzügyi és szakmai záró beszámolóját 2012. szeptember 30.
napján nyújtotta be a Pécsi Tudományegyetem a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez.

 

4.)    A fenti TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 projekt pénzügyi és szakmai
záró beszámolója benyújtásakor kik képviselték az egyetemet?

 

A projekt pénzügyi és szakmai záró beszámolójának, tehát a 2010. május 3.
napján pénzügyileg már teljesített és lezárt beruházás „záró
projektjelentésének benyújtásakor” Dr. Bódis József rektor és Krutki
Józsefné dr. gazdasági főigazgató képviselték az Egyetemet.

 

5.)    A fenti TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 projekt pénzügyi és szakmai
záró beszámolójában elszámolható költségek között szerepelt-e a Delta
Informatikai Zrt 20860/707618/09-V sorszámú, bruttó 110.095.468,-Ft értékű
számlája?

 

A Delta Informatika Zrt. 20860/707618/09-V sorszámú, bruttó
110.095.468,-Ft összegű számlát, és az optikai gerinchálózat kialakítása
vonatkozásában kiállított számlát a záró pénzügyi beszámoló nem
tartalmazta, mert az korábban már elszámolásra került.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Bilonka Béla

jogi igazgató, vezető jogtanácsos

 

PTE Jogi Igazgatóság

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Tamás

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Válaszukat köszönettel megkaptam. Az 5. pontra adott válaszuk - a támogatási szerződés ismeretében - nyilvánvalóan értelmezhetetlen, hiszen a projekt záróbeszámolójában egyértelműen be kell mutatni a projekt során elszámolt költségeket függetlenül attól, hogy azok számlái kifizetésre kerülte-e vagy sem.

Ismételten felteszem a kérdést:
1. A záró pénzügyi és szakmai beszámolóban az optikai gerinchálózat megvalósítása szerepel-e mint a projekt során megvalósított pályázati cél?

2. A záró pénzügyi beszámolóban az összes korábban már elszámolásra került költség szerepelt?

Üdvözlettel:

Kovács Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Tamás

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Adatkérésemmel és az Önök válaszával kapcsolatban az alábbi kérdéseket intézem Önökhöz:

Válaszukban jelezték, hogy a kérdésben írt számla nem az optikai gerinchálózat kialakításához kapcsolódik. Kérdésem pontosítva:

• A Delta Zrt 20860/706928/09-V sorszámú , bruttó 125.097.297,-Ft értékű számlájának ellenértékét ténylegesen ki utalta át. (Az egyetem fizette ki, vagy közvetlenül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagy esetleg valamelyik közreműködő szervezet?)
• a támogatási szerződés szerint (TSZ. 3.3.4. pont) "..a projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesül..." Kérdésem szerint a projekt lezárul, azaz a PTE valamennyi szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette?

Üdvözlettel:

Kovács Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Tamás

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Adatigénylésemre adott válaszuk kapcsán ismételt kérdéseket tettem fel.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Kérem a válaszadási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Kovács Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Kovács Tamás Úr!

 

A Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) jogi
képviseletében, hivatkozással e-mailen, a TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002
számú projekt kapcsán érkezett ismételt közérdekű adatigénylésére, az
alábbiakról tájékoztatom:

 

A Delta Zrt 20860/706928/09-V sorszámú , bruttó 125.097.297,-Ft értékű
számlájának ellenértékét ténylegesen ki utalta át. (Az egyetem fizette ki,
vagy közvetlenül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagy esetleg valamelyik
közreműködő szervezet?)

 

A Delta Informatika Zrt. által az optikai gerinchálózat kialakítása
vonatkozásában kiállított 20860/706928/09-V sorszámú számlát a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség közvetlenül fizette meg a Delta Informatika Zrt.
részére 2010. május 3. napján.

 

A támogatási szerződés szerint (TSZ. 3.3.4. pont) "..a projekt akkor
tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesül..." Kérdésem szerint a projekt lezárul, azaz a PTE
valamennyi szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette?

 

………………………………

 

A záró pénzügyi és szakmai beszámolóban az optikai gerinchálózat
megvalósítása szerepel-e mint a projekt során megvalósított pályázati cél?

 

A (záró) pénzügyi beszámolóban (vagy más néven: Kifizetési kérelemben) nem
szerepelnek pályázati célok, csak elszámolandó költségtételek. A fenti
tétel nem szerepel a záró kifizetési kérelemben, abban csak az addig el
nem számolt tételek szerepelnek (nem kérünk támogatást (újra) egy már
korábban elszámolt tételre).

 

A záró projekt előrehaladási jelentésben két helyen szerepel az optikai
gerinchálózat megvalósítása:

-          az összefoglalóban, mely a teljes projekt szakmai megvalósítása
és kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredmények ismertetése,
valamint

-          indikátor(vállalt számszerűsíthető eredmény): Intézményi
gerinchálózat kumulatív sávszélessége.

 

A záró pénzügyi beszámolóban az összes korábban már elszámolásra került
költség szerepelt?

 

A záró pénzügyi beszámolóban csak a még addig el nem számolt költségek
szerepelnek.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Bilonka Béla

jogi igazgató, vezető jogtanácsos

 

PTE Jogi Igazgatóság

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Kovács Tamás Úr,

 

az alábbi e-mailt még nem egyeztetve Dr. Bilonka Béla Igazgató Úrral,
véletlenül, tévedésből küldtem el Önnek, kérem tekintse azt tárgytalannak.
Igazgató Úrral történő egyeztetést követően küldjük a végleges választ
közérdekű adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

KISS Andrea

jogi asszisztens

idézett részek megjelenítése

     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül

     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen

     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

     [2][FOI #2189 email]

    

     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a

     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás

     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

     [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

    

     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak

     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy

     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató

     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

    

     -------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #2189 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Kovács Tamás Úr!

 

 

Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) jogi képviseletében,
hivatkozással e-mailen, a TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 számú projekt
kapcsán érkezett ismételt közérdekű adatigénylésére, az alábbiakról
tájékoztatom:

 

A Delta Zrt 20860/706928/09-V sorszámú , bruttó 125.097.297,-Ft értékű
számlájának ellenértékét ténylegesen ki utalta át. (Az egyetem fizette ki,
vagy közvetlenül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagy esetleg valamelyik
közreműködő szervezet?)

 

A Delta Informatika Zrt. által az optikai gerinchálózat kialakítása
vonatkozásában kiállított 20860/706928/09-V sorszámú számlát a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség közvetlenül fizette meg a Delta Informatika Zrt.
részére 2010. május 3. napján.

 

A támogatási szerződés szerint (TSZ. 3.3.4. pont) "..a projekt akkor
tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesül..." Kérdésem szerint a projekt lezárul, azaz a PTE
valamennyi szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette?

 

TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0002 számú projekt a támogatási szerződésben írt
valamennyi kötelezettség teljesítésével lezárult.

 

A záró pénzügyi és szakmai beszámolóban az optikai gerinchálózat
megvalósítása szerepel-e mint a projekt során megvalósított pályázati cél?

 

A (záró) pénzügyi beszámolóban (vagy más néven: Kifizetési kérelemben) nem
szerepelnek pályázati célok, csak elszámolandó költségtételek. A fenti
tétel nem szerepel a záró kifizetési kérelemben, abban csak az addig el
nem számolt tételek szerepelnek (nem kérünk támogatást (újra) egy már
korábban elszámolt tételre).

 

A záró projekt előrehaladási jelentésben két helyen szerepel az optikai
gerinchálózat megvalósítása:

-          az összefoglalóban, mely a teljes projekt szakmai megvalósítása
és kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredmények ismertetése,
valamint

-          indikátor(vállalt számszerűsíthető eredmény): Intézményi
gerinchálózat kumulatív sávszélessége.

 

A záró pénzügyi beszámolóban az összes korábban már elszámolásra került
költség szerepelt?

 

A záró pénzügyi beszámolóban csak a még addig el nem számolt költségek
szerepelnek.

 

Elnézését kérem, hogy kolleganőm a részben előkészített munkaanyagot
küldte meg, amelyben a második kérdésre a válasz még nem volt
beszerkesztve. Kérem, hogy a most megküldött választ tekintse véglegesnek.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Bilonka Béla

jogi igazgató, vezető jogtanácsos

 

PTE Jogi Igazgatóság

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Tamás:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei