Queastor csőd

Vitéz Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vitéz Ádám

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt az iratot, amelyen szerepel, hogy a különböző minisztériumok Orbán Viktor utasítására mely napon vették ki a Queastornál elhelyezett közpénzeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 25.

Üdvözlettel:

Vitéz Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Vitéz Ádám

Tisztelt Miniszterelnökség!

Kiegészíteném adatigénylésemet. Így kérem, hogy küldjék meg elektronikus formában azokat az iratokat is, amelyeken látható, hogy ki és mikor adta az utasítást a minisztériumok számára, hogy a közpénzeket a Queastor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-nél helyezzék el.

Üdvözlettel:

Vitéz Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Vitéz Ádám

Tisztelt Miniszterelnökség!

Sajnálattal fogadtam, hogy 2015. március 25-i levelemben feltett
kérdéseim közül egyre sem szíveskedett válaszolni. Ismételten
szeretném felhívni arra, hogy az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§
(1), a 28.§ (1), és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű
adatkérésemet teljesítse.
Szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy a törvény az
adatok közlésére 15 napot biztosít és ez az időtartam már letelt,
az adatok kiadásának megtagadására pedig 8 nap állt rendelkezésére,
és ezt a határidőt sem tartotta meg.
Kérem tájékoztasson arról, hogy melyik nap tesznek eleget törvényi kötelezettségüknek.

Üdvözlettel:

Vitéz Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K15041007160.pdf
45K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által benyújtott
közérdekű adatigénylésre.

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vitéz Ádám:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Pünkösdi Teológiai Főiskola részére Vitéz Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei