Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön László Ferenc, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Rákócziné Lózs Csilla munkaszerződései

László Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jobbik Magyarországért Mozgalom részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for László Ferenc to read recent responses and update the status.

Feladó: László Ferenc

Delivered

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Rákócziné Lózs Csilla munkaszerződései

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 31.

Üdvözlettel:

László Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Jobbik Országos Hivatala
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Levélíró!
Levelét megkaptuk, köszönjük!
Javaslatát, észrevételét, kérdését továbbítjuk az illetékesek felé.
Szebb jövőt!
Jobbik Országos Hivatala
H-1113 Budapest, Villányi út 20/A.
tel/fax: +36/1/365-1488
mobil: +36703799701

--
Szebb jövőt!
Bába Szilvia
Jobbik Országos Hivatala
H-1113 Budapest, Villányi út 20/A.
tel/fax: +36/1/365-1488
mobil: +36703799701

Hivatkozása ide

Feladó: Jobbik Országos Hivatala
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt László Ferenc!

Közérdekű adat igénylési kérelmére az alábbiakat válaszoljuk.

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak nincsen Rákócziné Lózs Csilla
nevű munkavállalója,
így adatkezelő sem lehet.

A fentieken túl azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy adott
személyre vonatkozó munkaszerződés
attól függetlenül személyes adatnak minősül, hogy hol dolgozik egy munkavállaló.

Szebb jövőt!

Bába Szilvia
Jobbik Országos Hivatala
H-1113 Budapest, Villányi út 20/A.
tel/fax: +36/1/365-1488
mobil: +36703799701

László Ferenc <[FOI #13145 email]> ezt írta
(időpont: 2019. júl. 31., Sze, 13:12):

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön László Ferenc, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő László Ferenc:
Csak a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mahír szerződések

A(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom részére toma által

Partfegyelem, szavazas

A(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei