Rákosrendező

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Magyar Államvasutak Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: toma

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor, milyen megoldást fognak nyújtani és mikor a rákosrendezőn való szabad áthajtásért:

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B...

(Budapest, Teleki Blanka u. és Szegedi út találkozásánál lévő síneknél)

1) időmérő amely kijelzi, hogy meddig lesz a sorompó zárva
2) interneten publikálják ezt az információt
3) alul ill. felüljárót építenek

hogy az M3 és Hungáriát és a környező kisutcákat tehermentesítsék a kocsik felesleges elkerülő manőverezéseitől.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 9.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Poszeidon
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2015.11.09 21:56-kor feladott, ""Közérdekű adat igénylés - Rákosrendező"" tárgyú e-mailt
2015.11.09 21:56-kor átvettük és a/az INFORMÁCIÓVÉDELEM szervezeti egységünknél
a/az 54241/2015/MAV iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: MAVEA/60017/2015

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Szerb Tamás Úr!

 

A 2015. november 9-én beérkezett levelében az Infotv.-re hivatkozva kérte
a MÁV Zrt. kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
kiadását a Rákosrendező vasútállomás Teleki Blanka utca és Szegedi út
találkozásánál található vasúti átjárójának fejlesztésével kapcsolatban.

A közútra vonatkozó fejlesztések, a felül- vagy aluljáró építése egyrészt
az önkormányzat, másrészt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kompetenciájába tartozik, amellyel összefüggésben MÁV Zrt. közérdekű
adatot nem kezel.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

Hivatkozása ide

toma hozzászólt ()

Szerintuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kompetenciája: http://kimittud.atlatszo.hu/request/rako...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rákosrendező

A(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére toma által

Szabadbattyán

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Havrilkó László által

Rákosrendező

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei