Rákosrendező

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: toma

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Vonatkozva a http://kimittud.atlatszo.hu/request/rako... közadatigénylésre,

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor, milyen megoldást fognak nyújtani és mikor a rákosrendezőn
való szabad áthajtásért:

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B...

(Budapest, Teleki Blanka u. és Szegedi út találkozásánál lévő
síneknél)

1) időmérő amely kijelzi, hogy meddig lesz a sorompó zárva
2) interneten publikálják ezt az információt
3) alul ill. felüljárót építenek

hogy az M3 és Hungáriát és a környező kisutcákat tehermentesítsék a
kocsik felesleges elkerülő manőverezéseitől.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 5.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Bálint Orsolya
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.


Attachment image001.jpg
2K Download


Tisztelt Szerb Tamás!

 

Köszönettel megkaptuk kérdéseit, válaszaink az alábbiak:

 

A beruházás kapcsán jelenleg folyik a NIF Zrt.-nél a tervkorszerűségi
felülvizsgálat. A Budapest, Teleki Blanka u. és Szegedi út találkozásánál
lévő síneknél időmérő telepítést nem fogunk a beruházás keretében végezni,
Magyarországon ilyen típusú rendszert nem vezettek be. Különszintű műtárgy
(alul-vagy felüljáró) építését a vasútfejlesztési tervek nem tartalmazzák.
Budapesten belül a közlekedési hálózat fejlesztése fővárosi hatáskörbe
tartozik.

 

Üdvözlettel: 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

W:[1]www.facebook.com/nifzrt

 

[2]cid:image001.jpg@01D05738.D13DD5A0

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

toma hozzászólt ()

Szerintuk fővárosi hatáskörbe tartozik: http://kimittud.atlatszo.hu/request/rako...

Link to this

Kovács József hozzászólt ()

Csak mint olvasó, az a meglátásom, hogy szerintem nem egészen ez a helyzet.
A számozott kérdésekre válaszoltak (még ha negatív tartalmú választ is adtak).
A válaszaik a kérdésekre:
(Budapest, Teleki Blanka u. és Szegedi út találkozásánál lévő
síneknél)
1) időmérő amely kijelzi, hogy meddig lesz a sorompó zárva
- válasz:
"A Budapest, Teleki Blanka u. és Szegedi út találkozásánál
lévő síneknél időmérő telepítést nem fogunk a beruházás keretében végezni, Magyarországon ilyen típusú rendszert nem vezettek be."
A 2. számú kérdésre, miszerint hogy az interneten mikor publikálják az ehhez kapcsolódó információkat, arra nem válaszoltak, de szerintem, ha egyáltalán nem is terveznek olyan beruházást, aminek az adatait aztán publikálni kéne, akkor az értelemszerű válasz erre a kérdésre az, hogy: soha :P
3) alul ill. felüljárót építenek
- válasz:
"Különszintű műtárgy (alul-vagy felüljáró) építését a vasútfejlesztési tervek nem tartalmazzák."

Volt még egy kérdés, miszerint"
"hogy az M3 és Hungáriát és a környező kisutcákat tehermentesítsék a kocsik felesleges elkerülő manőverezéseitől."

Na, erre írták, hogy
"Budapesten belül a közlekedési hálózat fejlesztése fővárosi hatáskörbe tartozik."

Vagyis, a számozott kérdések esetében az én értelmezésem szerint nem cáfolták, hogy a kérdés hozzájuk tartozik, csak éppen azt válaszolták erre, hogy ők nem fognak ilyesmit csinálni..
Csak az utolsó kérdésre, a környező kis utcák tehermentesítésére mondták azt, hogy ez nem az ő, hanem a Főváros hatáskörébe tartozik.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rákosrendező

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére toma által

Rákosrendező

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei