Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Székely Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Rákosrendező vmh. karbantartása, fejlesztése

Székely Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Székely Balázs to read a recent response and update the status.

Feladó: Székely Balázs

Delivered

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt 5 évben mennyit költött a Rákosrendező vmh.-nél található vasúti átjáró üzemeltetésére, karbantartására, esetleges felújítására, átalakítására. Kérem, hogy az ezzel kapcsolatos szerződéseket és azok mellékleteit is mellékelni szíveskedjenek.

Kérem továbbá, hogy ugyanígy szíveskedjen megküldeni részemre a Rákosrendező vmh. mellékhelységeinek takarítására vonatkozó, az elmúlt öt évben keletkezett szerződéseket és azok mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2018. augusztus 3-án beérkezett megkeresésére hivatkozással a MÁV Zrt. az alábbi választ adja:

2013-2017 években Rákosrendező állomás Szegedi úti vasúti átjáró (fővonali útátjáró, amely a szobi és az esztergomi vasúti fővonalakban fekszik) üzemeltetésére, karbantartásra és hiba-, zavarelhárítására a MÁV Zrt. 1.896.296.- Ft-ot fordított.

üzemeltetés, karbantartás hiba-, zavarelhárítás
2013. év 341.040.-Ft ----
2014. év 369.692.-Ft ----
2015. év 369.692.-Ft ----
2016. év 369.692.-Ft 76.488.-Ft
2017. év 369.692.-Ft ----
Összesen: 1.819.808.-Ft 76.488.-Ft

Felújítási munka a kért időszakban nem történt, a vasúti útátjáró teljes felújítása utoljára 2002. évben történt, amely azóta is mind a közúti, mind a vasúti forgalom szempontjából megfelelő műszaki állapotban van.

A Szegedi úti vasúti átjáró melletti (Teleki Blanka utcai) átjárókon vasúti forgalom nem bonyolódik, az átjáró műszaki állapota a közúti forgalom biztonságát nem veszélyezteti.

Az elmúlt öt évben keletkezett szerződéseket és azok mellékleteit az alábbi link használatával tettük elérhetővé:

https://download.mav.hu/M3yzMwhwT7izx2CG...

A feltöltött tartalom letölthető az ott jelzett időpontig.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Székely Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Székely Balázs:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

peronépítés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kollovics Teréz által

Rákosrendező

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére toma által

Zamárdi

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kötsön Ferenc által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei