Rátóti Zoltán vállalkozóként, cégtulajdonosként vagy magánszemélyként kötött, hangfelvételek készítésére vonatkozó szerződései

Huszka Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Huszka Imre

Delivered

Tisztelt Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat a szerződéseket és kifizetési adatokat, amelyeket Rátóti Zoltán vállalkozóként, cégtulajdonosként vagy magánszemélyként kötött a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel hangfelvételek készítése tárgyában, melyekben a Kft. beszállítóként szerepel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Csiky Gergely Színház Titkárság
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Huszka Imre Úr!

Megkaptuk a levelét, az Infotv. rendelkezései szerint eleget teszünk az adatigénylésnek.

Üdvözlettel:

Csiky Gergely Színház
Titkárság

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csiky Gergely Színház Titkárság
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment Huszka Imre.pdf
197K Download View as HTML


Tisztelt Huszka Imre Úr!

Dr. Fülöp Péter mb.igazgató úr kérésére küldöm a csatolt levelet.

Üdvözlettel:

Titkárság

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszka Imre:
Csak a(z) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei