Red Bull Air Race

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zamárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Zamárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019-es Red Bull Air Race rendezvénnyel kapcsolatban kötött szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és értékét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 27.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Zamárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2019. június 27-én elküldött közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében maximum 15 napon belül, legkésőbb 2019. július 12-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségeiket teljesíteni, és a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Kelt: 2019. július 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Sziklay Adrien
Zamárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Elnézését kérjük a pár napos késedelemért, de kis létszámú hivatalunk sok
feladatot látott el az elmúlt pár napban.

Az ön által kért adatokat az alábbiakban adom meg a városunkat érintő Red
Bull Air Race rendezvénnyel kapcsolatosan:

Szerződést kötő
felek:                                                                           
  Tárgya:                                szerződéses érték:      
aláírásának időpontja.

Zamárdi Város Önkormányzata -   Hungaroring Sport Zrt.        
   területbérlet                         20.000.000,-Ft             
 2019. június 26.

Zamárdi Város Önkormányzata -   Delta TM Kft.(Budapest)    
    lakásbérlet                              1.190.000,-Ft           
    2019. július 01.

Zamárdi Önkormányzat GAMESZ-  Delta TM Kft.(Budapest)    
    végtakarítás                            3.810.000,-Ft             
 2019. július 10.

 

Ezen három szerződésen kívül további önkormányzati szerződés nem
kapcsolódik a rendezvényhez, a szükséges feladatokat a szervező látta el a
saját költségén.

 

Bízunk benne, hogy az általunk fentiekben megküldött adatok választ adnak
feltett kérdéseire.

 

Üdvözlettel:

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

dr.Sziklay Adrien

jogtanácsos

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt dr. Sziklay Adrien!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Zamárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei