Reklámszerződések 2010-2017 MNB

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től 2017. december 31-ig megkötött hirdetési, promóciós és médiamegjelenésre vonatkozó egyéb szerződések listáját a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szerződő partner elnevezése és a megkötés dátuma megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment ATT88646 1.jpg
3K Download


Tisztelt Atlatszo.hu!
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó
kérelmét az alábbi táblázat megküldésével teljesítjük.
 

Szerződés tárgya Megkötés dátuma Szerződés összege Partner
Kommunikációs Akció 360
ügynökségi 2011.október 25 224.497.100.- Reklámügynökség
szolgáltatások Szolgáltató Kft.
nyújtása
A Magyar Nemzeti
Bank 2014. évi
általános
kommunikációs
feladatainak és a 2014. január 22. 6.000.000.000.- I.M.G. Inter Media
Növekedési Group Kft.
Hitelprogram
kommunikációs
feladatainak
ellátása
A Magyar Nemzeti
Bank pénzügyi
tudatosság növelése
érdekében tervezett
kommunikációs
kampányaink
lebonyolítása, az 2017. február New Land Media
MNB bankjegycsere 17. 450.000.000.- Reklám szolgáltató
programjának Kft.
kommunikációja,
valamint a
2016-2017. évi
általános
kommunikációs
feladatok ellátása
A Magyar Nemzeti
Bank által
„Fogyasztóbarát
termék”-nek
minősített lakáscélú
jelzáloghitelek Frank Digital Kft.
társadalmi 2017. augusztus 1.500.000.000.- - New Land Media
megismertetése 30. Reklám szolgáltató
érdekében tervezett Kft.
kommunikációs
kampány
lebonyolítására és
egyéb kommunikációs
feladatok ellátására

 
Tisztelettel,
 

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
1054 Bp., Szabadság tér 9.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI Telefon: +36 (1) 428 2751
IGAZGATÓSÁG Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [1][email address]

 
 
 
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei