Reklámszerződések 2010-2017 Posta

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től 2017. december 31-ig megkötött hirdetési, promóciós és médiamegjelenésre vonatkozó egyéb szerződések listáját a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szerződő partner elnevezése és a megkötés dátuma megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!
 
A  Magyar Posta Zrt.-hez 2018. május 9-én érkezett közérdekű adatigénylése
alapján – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 30. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – az alábbiak szerint adunk
tájékoztatást a Magyar Posta Zrt. 2010-2017 közötti időszakban megkötött
hirdetési, promóciós és médiamegjelenésre vonatkozó egyéb szerződések
adatairól:

* a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű, 2016. március
– 2017. december között kötött szállítói szerződések adatai elérhetőek
a következő linken:
[1]https://www.posta.hu/static/internet/dow...
* a 2010-2017. között a közbeszerzési értékhatár alatti értéken,
valamint a 2010-2016. február között a közbeszerzési értékhatárt elérő
vagy meghaladó értéken kötött szállítói szerződések adatait a
következő táblázat tartalmazza:

 

Szerződés Szerződéskötés
Szerződés tárgya Partner neve éves nettó pénznem kelte
összege
Postai megtakarítás ARTUNITS KFT. 23 900 000 HUF 2012.09.25
népszerűsítő reklám
Keretszerződés PR és
marketing célú INITIATIVE MEDIA
hirdetés HUNGARY KFT. 1 138 000 000 HUF 2012.11.05
megjelentetés
kapcsán
Fixpontú MOL MAGYAR OLAJ-
csomagkézbesítési ÉS GÁZIPARI NYRT. 10 HUF 2013.02.28
szolgáltatás
Reklámfilm és ARTUNITS KFT. 33 100 000 HUF 2013.04.11
koncepció készítése
Világunk és IMAGINE CREATIVE
értékeink CONSULTING KFT. 23 344 000 HUF 2013.05.08
márkamagazin
POSTÁS magazin IMAGINE CREATIVE 8 220 000 HUF 2013.06.20
előkészítése CONSULTING KFT.
Nemzeti Vágta 2013 LOVAS-SHOW KFT. 10 000 000 HUF 2013.09.16
reklámszolgáltatás
Szerencselap
kampány-reklámfilm HUNG-ISTER ZRT. 25 983 550 HUF 2013.10.25
készítés
Gyermekek az
megismertetése a WEBKIDS KFT. alapszerződés HUF 2013.11.19
postával módosítása
szerint
Gyermekek
megismertetése a
postával (az WEBKIDS KFT. 21 698 065 HUF 2014.04.14
alapszerződés
módosítása)
Keretszerződés az MP
2013-2014-es INITIATIVE MEDIA 1 412 028 000 HUF 2013.11.07
médiakampány HUNGARY KFT.
tervezése kapcsán
Világunk és IMAGINE CREATIVE
Értékeink CONSULTING KFT. 34 721 000 HUF 2014.03.31
márkamagazin
Nemzeti Vágta 2014
reklámszolgáltatás LOVAS-SHOW KFT. 10 000 000 HUF 2014.05.06
nyújtása
Reklámidő-kölcsönös ADVENIO ZRT. 9 043 500 HUF 2014.04.16
szolgáltatás
Keretszerződés a MP az
részére nyomdai HUNG-ISTER ZRT. alapszerződés HUF 2014.05.16
gyártás előkészítése módosítása
kapcsán szerint
Keretszerződés a MP
részére nyomdai
gyártás előkészítése HUNG-ISTER ZRT. 80 000 000 HUF 2014.08.14
kapcsán (az
alapszerződés
módosítása)
Keretszerződés a MP az
részére nyomdai alapszerződés
gyártás előkészítése HUNG-ISTER ZRT. első HUF 2015.06.02
kapcsán (az módosítása
alapszerződés szerint
módosítása)
Keretszerződés az
MPL Brand 2014. őszi HUNG-ISTER ZRT. 53 800 000 HUF 2014.10.20
koncepció
kidolgozása kapcsán
Keretszerződés az
Kiemelt Ügyfelek BELL AND PARTNERS alapszerződés HUF 2014.11.14
rendezvény – KFT. módosítása
Gálavacsora tárgyban szerint
Keretszerződés
Kiemelt Ügyfelek
rendezvény – BELL AND PARTNERS 24 144 666 HUF 2014.12.12
Gálavacsora tárgyban KFT.
(az alapszerződés
módosítása)
2014-es Sziget SZIGET KULTURÁLIS
Fesztiválon történő MENEDZSER IRODA 110 000 HUF 2014.11.05
megjelenés ZRT.
OTS Közlemény MTI NONPROFIT ZRT. 864 000 HUF 2014.09.30
az
OTS Közlemény (az alapszerződés
alapszerződés MTI NONPROFIT ZRT. módosítása az HUF 2015.02.26
módosítása) értéket nem
érinti
Keretszerződés
médiaügynökség INITIATIVE MEDIA 1 690 000 000 HUF 2014.12.31
kiválasztása HUNGARY KFT.
2014-2015. tárgyban
Keretszerződés az
médiaügynökség alapszerződés
kiválasztása INITIATIVE MEDIA módosítása az HUF 2015.09.28
2014-2015. tárgyban HUNGARY KFT. értéket nem
(az alapszerződés érinti
módosítása)
Postai Agora - Film, CONGRESS
fotó készítés RENDEZVÉNYSZERVEZŐ 2 240 000 HUF 2014.09.30
KFT.
Debrecen város bálja FŐNIX
reklámszolgáltatás RENDEZVÉNYSZERVEZŐ 220 000 HUF 2015.01.16
KÖZHASZNÚ KFT.
Hibrid fotó, film CONGRESS
készítési feladatok RENDEZVÉNYSZERVEZŐ 480 000 HUF 2014.11.26
KFT.
Keretszerződés
Hibrid Projekt BELL AND PARTNERS 2 000 000 HUF 2014.11.26
részére média KFT.
megjelenés tárgyban
Világunk és az
Értékeink IMAGINE CREATIVE alapszerződés HUF 2015.03.03
márkamagazin CONSULTING KFT. módosítása
szerint
Világunk és
Értékeink IMAGINE CREATIVE
márkamagazin (az CONSULTING KFT. 50 192 000 HUF 2015.12.12
alapszerződés
módosítása)
Médiafigyelés 2015 OBSERVER BUDAPEST 2 080 000 HUF 2015.05.07
KFT.
OTS közlemény MTI NONPROFIT ZRT. 617 500 HUF 2015.05.28
az
OTS közlemény (az DUNA alapszerződés
alapszerződés MÉDIASZOLGÁLTATÓ módosítása az HUF 2016.05.31
módosítása) NONPROFIT ZRT. értéket nem
érinti
az
OTS közlemény (az DUNA alapszerződés
alapszerződés MÉDIASZOLGÁLTATÓ módosítása az HUF 2016.10.10
módosítása) NONPROFIT ZRT. értéket nem
érinti
Mini Polisz
programban MP MINIVÁROS KFT. 8 114 000 HUF 2015.06.04
megjelenése
Keretszerződés a MP, az
mint pénzügyi MITO alapszerződés
szolgáltató imázs és COMMUNICATIONS módosítása HUF 2015.06.17
reklámkampánya ZRT. szerint
kapcsán
Keretszerződés a MP,
mint pénzügyi
szolgáltató imázs és MITO
reklámkampánya COMMUNICATIONS 52 000 000 HUF 2015.11.19
kapcsán (az ZRT.
alapszerződés
módosítása)
Reklámidő-kölcsönös ADVENIO ZRT. 3 000 000 HUF 2015.07.23
szolgáltatás
Árkád posta ECE
hirdetési PROJEKTMANAGEMENT 50 000 HUF 2015.07.14
szolgáltatás BUDAPEST KFT.
Keretszerződés
csekkbefizetés MITO
bankkártyával COMMUNICATIONS 34 200 000 HUF 2015.08.17
reklámkampány ZRT.
tárgyban
Nemzeti Vágta 2015. LOVAS-SHOW KFT. 10 000 000 HUF 2015.09.07
reklámszolgáltatások
Nemzeti Vágta
rendezvényen LV-TEAM KFT. 3 177 500 HUF 2015.09.18
megjelenés
Internet Hungary
2015 konferencián MÉDIA HUNGÁRIA BT. 1 200 000 HUF 2015.09.29
reklám
Keretszerződés
együttműködési DANTE 10 HUF 2014.03.11
megállapodás INTERNATIONAL KFT.
tárgyban
OTS közlemény DUNA
(50.000 karakter) MÉDIASZOLGÁLTATÓ 496 000 HUF 2016.02.08
NONPROFIT ZRT.
OTS közlemény az
(50.000 karakter) DUNA alapszerződés
(az alapszerződés MÉDIASZOLGÁLTATÓ módosítása az HUF 2016.05.31
módosítása) NONPROFIT ZRT. értéket nem
érinti
OTS közlemény az
(50.000 karakter) DUNA alapszerződés
(az alapszerződés MÉDIASZOLGÁLTATÓ módosítása az HUF 2016.10.10
módosítása) NONPROFIT ZRT. értéket nem
érinti
Marketing STUDIO MODERNA 5 000 000 HUF 2016.10.24
együttműködés 2016. 2000 TV-SHOP KFT
Bankkártyás fizetési MASTERCARD EUROPE
akció megállapodási SA. 5 000,00 EUR 2016.12.02
szerződés (mPOS)
Marketing RESTART-COMP KFT. 5 000 000 HUF 2016.12.23
együttműködés
Marketing AQUA OPTIMA KFT. 5 000 000 HUF 2016.12.23
együttműködés
Marketing JÁTÉKNET.HU 5 000 000 HUF 2016.12.23
együttműködés WEBÁRUHÁZ
Marketing PEAK PERFORMANCE 5 000 000 HUF 2016.12.28
együttműködés PRODUCTS KFT.
Marketing SHOEBOX KFT. 5 000 000 HUF 2017.01.11
együttműködés
Marketing TÍZPRÓBA 5 000 000 HUF 2017.01.12
együttműködés MAGYARORSZÁG KFT.
Marketing REGIO
együttműködés JÁTÉKKERESKEDELMI 5 000 000 HUF 2017.01.10
KFT.
Marketing EXTREME DIGITAL 5 000 000 HUF 2017.01.11
együttműködés ZRT.
OTS (40.000 DUNA
karakter,10db MÉDIASZOLGÁLTATÓ 490 000 HUF 2017.02.27
fotó)közlemény NONPROFIT ZRT.
Marketing kampány MS E-COMMERCE KFT. 5 000 000 HUF 2017.05.29
Marketing kampány - KABUKI SPLETNI 5 000 000 HUF 2017.05.31
Pink Panda MARKETING D.O.O.
Marketing
együttműködés Líra LÍRA KÖNYV ZRT. 5 000 000 HUF 2017.10.31
Könyv Zrt.

 
 

* a 2010-2017. között kötött vevői szerződések adatait a következő
táblázat tartalmazza.

 

Felek Ellenszolgáltatás pénznem Szerződéskötés Szolgáltatás rövid
összege kelte tárgya
reklámszolgáltatás a
Samsung „Smart Sport a
Electronics 2 550 000 HUF 2012.06.06 Gyermekekért”
Magyar Zrt. kampányhoz
kapcsolódva
reklám spotok
RealSign 4 544 400 HUF 2012.07.06 futtatása kijelölt
Média Kft. postai
szolgáltatóhelyeken
Toyota Motor megjelenési felület
Hungary Kft. 4 401 477 HUF 2014.10.20 biztosítása országos
reklámkampányban
Postakürt 150 éves jubileumi
Művelődési év kapcsán
és Szociális díjmentes HUF 2017.05.04 nosztalgiaposta
Közhasznú biztosítása
Alapítvány
Mastercard marketing kampány –
Europe SA 150 070 EUR 2017.08.15 Pink Panda
népszerűsítés

 
üdvözlettel:
 
dr. Urbán Péter
osztályvezető
 
Magyar Posta Zrt.
Hatósági kapcsolatok osztály
H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Mobil: +36 (30) 771-6593         
E-mail:[2][email address]
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Köszönjük a választ, de kérjük, hogy a táblázatot szíveskedjenek mellékletként, excel-formátumban elküldeni, mert a levelükbe illesztve nem egyértelműen olvashatóak az adatok.

Üdvözlettel:
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.


Attachment Szerz d sek k zadat.xlsx
13K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Csatolva küldöm Önnek a válaszlevelünkben megküldött szerződéseket Excel formátumban is.

Üdvözlettel:

dr. Tóth Edit
Hatósági kapcsolati referens

Magyar Posta Zrt.
Hatósági Kapcsolatok Osztály
H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Mobil: +36 (30) 771-7204
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Csomagok kiszállítása

A(z) Magyar Posta Zrt. részére toma által

eGov szerződések listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Nagy Tamás által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei