Rektor választás szavazat számok

Varga Áron küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést elutasította a(z) Semmelweis Egyetem.

Feladó: Varga Áron

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2015ös Rektor választáson a jelöltek igen szavazat számait
a 2015ös Rektor választáson a jelöltek nem szavazat számait.
a 2015ös Rektor választáson a jelöltek tartózkodás szavazat számait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 14.

Üdvözlettel:

Varga Áron

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Semmelweis Egyetem


Attachment JIF 399 2 2015 Varg ron r sz re v lasz n gy gyben.pd
727K Download View as HTML

Attachment JIF 399 2 2015 I sz mell klet.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment JIF 399 2 2015 II sz mell klet.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment JIF 399 2 2015 III sz mell klet.pdf
760K Download View as HTML

Attachment JIF 399 2 2015 IV sz mell klet.pdf
306K Download View as HTML


 

Varga Áron Ikt. szám: KS/JIF/399-2/2015.
Tárgy: közérdekű adatigénylés
részére - munkavédelmi képviselőkkel kapcsolatos kérdéskör
 
  - közalkalmazotti tanács választásával kapcsolatos
kérdéskör
    - Szenátussal kapcsolatos kérdéskör

  - Rektor választással kapcsolatos kérdéskör

 

 

Tisztelt Varga Áron Úr!

 

Hivatkozásul a Tárgyban megjelölt témakörökben beérkezett közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban, ezúton szeretném
tájékoztatni, hogy a kérdések megválaszolása érdekében számos szervezeti
egységgel kellett a kapcsolatot felvenni, ennek megfelelően a beérkező
válaszok alapján, az alábbi tájékoztatást szeretnénk nyújtani:

 

1.)    Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetemen a munkavédelmi képviselő
választás előkészülete folyamatban van, tekintettel Egyetemünk létszámának
nagyságára, a választásra, erre 2016 év elején kerülhet sor, ezért a kért
időszakra vonatkozóan adatszolgáltatással nem tudunk élni.

 

2.)    Jelen levelem I. és II. számú mellékleteként csatoltan megküldöm a
Közalkalmazotti Tanács 2008. és 2011. években megtartott választásairól
készült jegyzőkönyvet. Felhívom a figyelmét az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26 § (2)
bekezdése értelmében: „A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek”. A
hivatkozott jogszabályhely értelmében az adatok további felhasználása,
vagy terjesztése – nyilvános fórumra történő feltöltése - csak és
kizárólag az Info tv. 5 §-a alapján történhet!

 

Tájékoztatom, hogy a Közalkalmazotti Tanácsról információ a
http://semmelweis.hu/kozalkalmazotti-tan... internetes oldalon
megismerhető.

 

3.)    A 2015. április 8-ai szenátusi üléssel kapcsolatosan,
mellékleteként csatoltan megküldöm a szenátusi ülésen részt vett személyek
névsorát (III. sz. melléklet), valamint a szenátus tagjainak a 2011. évi
CCIV. tv. 12. § (7) a, b, c, d, pontja szerinti besorolását (IV. sz.
melléklet).

Felhívom a figyelmét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26 § (2) bekezdése
értelmében: „A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött
adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek”. A hivatkozott
jogszabályhely értelmében az adatok további felhasználása, vagy
terjesztése – nyilvános fórumra történő feltöltése - csak és kizárólag az
Info tv. 5 §-a alapján történhet!

 

Tekintettel arra, hogy a szenátusi ülés jegyzőkönyve, és az ülésen hozott
határozatok személyes adatok körébe tartozó információt tartalmaznak, így
ezek vonatkozásában adatszolgáltatással nem tudunk élni.

 

Tájékoztatom, hogy a Szenátus összetétele a
[1]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu... internetes
oldalon megismerhető.

 

4.)    Tekintettel arra, hogy a rektorválasztással kapcsolatos
szavazatszámok alapján a személyes adatok körébe tartozó információra
történhet levonható következtetés, így ezek vonatkozásában
adatszolgáltatással nem tudunk élni.

 

Kérem a fentiekben foglaltak szíves tudomásulvételét.

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Stefka Nóra

jogi és igazgatási főigazgató

 

Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500/55239,
+36-1-266-0450
E-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Gömör Béla hozzászólt ()

Palkovics László államtitkár miután ellenőrizte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem áprilisi rektorjelölt-választás körülményeit, az államtitkárság több szabálytalanságot tárt fel, így megsemmisítette a korábbi szenátusi döntést, meg kell ismételni a rektorjelöltről szóló szavazást. A korábbi szavazás során 19-17 arányban Dr. Szél Ágoston jelenlegi rektor nyerte el a szenátus bizalmát Dr. Merkely Bélával szemben.

http://oktatas.atlatszo.hu/2015/05/27/pa...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Áron:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rektorválasztás ütemterve

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó Viktor által

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

A szenátus határozatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Virág Szabolcs által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei