Rektori keret felhasználása

Geödy Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Geödy Péter

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre táblázatos formában a 2012. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között a Semmelweis Egyetem rektori kereből történő kiadásait, szerződéseit tartalmazó listát, amely feltünteti egyenként a kiadásokat, illetve a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 10.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment SKMBT C22014121914371.pdf
302K Download View as HTML


Geödy Péter

részére

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter!

 

 

 

Köszönettel megkaptam közérdekű adatigényléssel kapcsolatos, „Közérdekű
adat igénylés – Rektori keret felhasználása” tárgyú megkeresését.

 

Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdése szerint

(1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 15. napon belül eleget tesz.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a (2) bekezdés alapján a
közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresését – tekintettel arra,
hogy nagyszámú adat áttekintését kell elvégezni – 15 nappal
meghosszabbítom, így a teljesítés határideje: 2015. január 09.

 

 

 

Budapest, 2014. december 19.

 

 

 

                                                                                                             
Tisztelettel:

 

 

 

                                                                                                  
Dr. Balitzky Alexandra

 
 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Geödy Péter

Tisztelt Rektori Hivatal!
Tisztelt Dr. Balitzky Alexandra!

A rektori keret felhasználásával kapcsolatos adatigénylésemre még mindig nem kaptam választ. Kérem, hogy a törvényeknek megfelelően küldjék meg a kért adatokat a részemre.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment Rektori tartal kkeret szerz d sek 2012 01 01 tol.pdf
436K Download View as HTML

Attachment Rektori tartal kkeret 2012.pdf
407K Download View as HTML

Attachment Rektori tartal kkeret 2013.pdf
479K Download View as HTML

Attachment Rektori tartal kkeret 2014.pdf
578K Download View as HTML

Attachment RH 50 3 2015 Ge dy P ter adatok megk ld se.pdf
205K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/50-3/2015.

Geödy Péter                         

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Rektori keret felhasználása” tárgyú e-mail
megkeresésére válaszolva, mellékelten küldöm a Semmelweis Egyetem
adatszolgáltatását.  

 

 

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          Dr. Stefka Nóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 4 db táblázat

 

 

Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Geödy Péter:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Rektori tanácsadás

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Rektori keret felhasználása

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Rektorválasztás ütemterve

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó Viktor által

Kancellári kinevezés

A(z) Semmelweis Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei