Rektorválasztás ütemterve

Szabó Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Semmelweis Egyetem nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Szabó Viktor

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2014. augusztus 1. óta kiírt rektori pályázat(ok)ra beérkező pályázatok elbírálásának tervezett ütemtervét.

Továbbá 2014. augusztus 1-je óta rektori pályázatok elbírálásának ütemtervével összefüggésben hozott Szenátusi határozatok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 5.

Üdvözlettel:

Szabó Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment SKMBT C22014111714142.pdf
0K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/2045-5/2014.

 

 

Szabó Viktor                                    

részére

                                                                                  

Tárgy: közérdekű adatigénylés

                            

 

 

Tisztelt Szabó Viktor Úr!

 

 

 A „Rektor választás ütemterve” tárgyú közérdekű adatigénylésének
teljesítése során megállapításra került, hogy kérése, mely a „2014.
augusztus 1-je óta rektori pályázatok elbírálásnak tervezett ütemtervének”
kérésére vonatkozik, tájékoztatom, hogy a Nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. tv. 37. § (4) bekezdése alapján: A rektori megbízásra
benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a
szenátus véleményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a
rektorjelölt személyéről. Adott felsőoktatási intézményben ugyanazon
személy - a vezetői megbízási ciklusoktól függetlenül - összesen
legfeljebb két alkalommal kaphat rektori magasabb vezetői megbízást az
esetleges jogelőd intézményekre is tekintettel. A rektori magasabb vezetői
pályázatot a fenntartó írja ki.

 

Fentiekre való tekintettel kérem, hogy közérdekű adatigénylését, mely a
rektori pályázatok elbírálásának ütemtervére irányul, szíveskedjék az
egyetem fenntartójához, az Emberi Erőforrások Minisztériumához intézni.

 

 

Budapest, 2014. november 17.

                                  

 

 

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Viktor:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

költségvetés

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szilágyi Sára által

Rektori keret felhasználása

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei