Rendezvény az Anna réten április 2-án

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. április 2-án az Anna rétre szervezett „Gyümölcsoltó Boldogasszony” ünnep és "szentmise" rendezvény közterület foglalási engedélyét, valamint a rendezők gépkocsijainak behajtási engedélyét.

A Lovas Betyár Közösség közösség portálon található oldalán (https://www.facebook.com/pages/Lovas-Bet... található bejegyzés szerint az alábbi rendezvényre hívnak résztvevőket:

„Gyümölcsoltó Boldogasszony” ünnep

Köszöntjük a Nőket

Ima Magyarországért a megszületendő magzatokért

Szeretettel hívjuk és várjuk
Budapest, Szent Anna réti kápolnához
2016. április 2-án (szombaton) 12 órakor.
ÜNNEPI Program
a Kápolnától pár lépésre
kezdődik 12 órától,
mely létrejött
a Világ Királynője engesztelő mozgalom, Széphavas Egyesület,
Őseink Útján Baráti Kör, Magyarok Szövetségében KárpátHazánk
Szent Korona Országunk Szolgálatában
Köteles László
polgármester,
Világ Királynője engesztelő mozgalom elnöke
Molnár V. József
néplélek- és néprajz-kutató, Őseink Útján a Magyarok Szövetségében
a Magyar Hagyományok Őrzője tanító mestere
Sinkovits-Vitay András
színművész
Chemez Farkas
néprajz-kutató, Világ Királynője engesztelő mozgalom,
a Magyar Lovas- Hagyományok őrzője tanítója
Perjés Andrea
Világ Királynője engesztelő mozgalom, Magyarok Szövetségében
Szent Korona Országunk szolgálatában

15 órakor
szentmise
a Kápolnánál

Megközelítés
21 vagy 21A jelű autóbusszal: A Széll Kálmán téri végállomástól a Normafa végállomásig Innen tovább gyalog a Jánoshegyi úton kb. az út jobb oldalán lévő kis erdei parkolóig, ott jobbra a lejtős gyalogúton, vagy keresztül a réten, a lejtő aljában található. Hűvösvölgy végállomástól a Virágvölgy megállóig, onnan gyalog 3-4 perc az erdei úton.
Gépkocsival: Az autót a Normafa buszvégállomásnál (Normakert vendéglőnél) lévő valamelyik parkolóban, illetve a kis erdei parkolóban kell hagyni. Innen úgy jutunk el gyalog a Szent Anna rétre, mint a 21-es busszal érkezők."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 29.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s Rendezv ny az Anna r ten prilis 2 n.pdf
205K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönettel vettem az Aljegyző asszony válaszát. Tisztelettel kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy milyen jogszabályok érvényesek a Normafa Sportterület rendezvények céljára történő igénybevételére, illetve az ott történő árusításra.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment k z rdek adatig nyl s A Normafa Sportter let rendezv nyek c lj ra t rt n ig nybev tele.pdf
243K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei