Rendezvény támogatása

Kiss Brigi küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kiss Brigi

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

- A 2019. május 10-én Salgótarjánban megrendezett Gasztro Polgári Piknik támogatói között fel volt sorolva az Észak-magyarországi Regionális Vízművek is. Kérem közöljék, hogy milyen összegben támogatták a rendezvényt!

- Támogatja-e az Észak-magyarországi Regionális Vízművek a Salgótarjánban 2019. szeptember 27-én megrendezendő Polgári Pikniket is?

- Támogatta-e az elmúlt négy évben az Észak-magyarországi Regionális Vízművek a Polgári Salgótarjánért Alapítványt, és ha igen, akkor milyen összegű támogatást nyújtott a szervezetnek összesen ez alatt a négy év alatt?

- Támogatta-e az elmúlt négy évben az Észak-magyarországi Regionális Vízművek A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítványt, és ha igen, akkor milyen összegű támogatást nyújtott a szervezetnek összesen ez alatt a négy év alatt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Kiss Brigi

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Kiss Brigi!

 

Megkeresésében foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Társaságunk az érintett szervezeteket az elmúlt négy évben anyagi
támogatásban nem részesítette.

 

Az ÉRV. Zrt. a 2019. május 10-i Polgári Gasztro Piknik résztvevőit
jelenlétével, tudásmegosztással – ezen belül kiemelten szemléletformáló
ismeretátadással, edukációs programokkal - támogatta.

 

A 2019. szeptember 27-i rendezvény tekintetében megkeresés nem érkezett
Társaságunkhoz.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az Info tv.
által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Brigi:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei