Rendezvényekkel kapcsolatos szerződések

Müller István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Müller István

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

táblázatos formában a 2014.10.15-e és 2014.10.30-a között a Nagyváradtéri Elméleti Tömbben (NET, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.) tartott 500 főnél nagyobb rendezvény(ek) tekintetében a rendezvény(ek) nevét,

ezen rendezvénnyel vagy rendezvényekkel összefüggésben az Egyetem által kötött szerződések tekintetében:

-a szerződő cég(ek) pontos megnevezését

-a szerződések milyen szolgáltatásokra terjedtek ki

-mekkora volt a szerződések ellenértéke, díja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 12.

Üdvözlettel:

Müller István

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment SKMBT C22014112114080.pdf
11 Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/2065-4/2014.

Müller István                                   

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Müller István Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Rendezvényekkel kapcsolatos szerződések” tárgyú
– a Nagyvárad Téri Elméleti Tömbben tartott 500 főnél nagyobb rendezvények
2014.10.15. és 2014.10.30. között – e-mail megkeresésére válaszolva,
mellékelten küldöm a Semmelweis Egyetem adatszolgáltatását.

 

Budapest, 2014. november 21.

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

 
 
 
Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Müller István:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Szenátusi ülések költségei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy B. által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei