Rex Terra Kft. állásfoglalása az árvízvédelmi beruházás terveiről

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Delivered

Tisztelt Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft, mint Mérnök szervezetnek a „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” projekt terveivel kapcsolatban 2015. február 23-án kelt állásfoglalását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatot elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítanak meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenej dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is nagyon köszönöm!

Kelt: 2017. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Gerstmayer Bea
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment visegrad logo.png
33K Download


Tisztelt Pataki Márton!

Közérdekű adat igénylésével kapcsolatos kérelmét továbbítottam jegyző
úrnak.

Üdvözlettel:

Gerstmayer Bea
polgármesteri titkárság  |  Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Cím:         2025 Visegrád, Fő utca 81.
Telefon:  +36 26 398 255, +36 26 398 090
E-mail:     [1][Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

2017. 09. 06. 8:37 keltezéssel, Pataki Márton írta:

Tisztelt Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft, mint Mérnök szervezetnek a „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” projekt terveivel kapcsolatban 2015. február 23-án kelt állásfoglalását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatot elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítanak meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenej dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is nagyon köszönöm!

Kelt: 2017. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #9733 email]

Ha a(z) Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [3][Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[FOI #9733 email]
3. mailto:[Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Attila
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment visegrad logo.png
33K Download

Attachment utf 8 Rex terra ll sfoglal s.pdf
115K Download View as HTML


Pataki Márton
részére

2017. szeptember 6-án kelt közérdekű adatigénylésére válaszolva
mellékelten küldöm a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft, mint Mérnök szervezetnek a „Duna menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon” projekt terveivel kapcsolatban 2015. február 23-án
kelt állásfoglalását.

Üdvözlettel:

Dr. Szabó Attila
jegyző  |  Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Cím:         2025 Visegrád, Fő utca 81.
Telefon:  +36 20 456 2924
E-mail:     [1][email address]

2017. 09. 06. 9:15 keltezéssel, Gerstmayer Bea írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Rex Terra Kft.
állásfoglalása az árvízvédelmi beruházás terveiről
Dátum: Wed, 06 Sep 2017 06:37:59 +0000
Feladó: Pataki Márton [2]<[FOI #9733 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Visegrád Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [3]<[Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft, mint Mérnök szervezetnek a „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” projekt terveivel kapcsolatban 2015. február 23-án kelt állásfoglalását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatot elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítanak meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenej dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is nagyon köszönöm!

Kelt: 2017. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #9733 email]

Ha a(z) Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [5][Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #9733 email]
3. mailto:[Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #9733 email]
5. mailto:[Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei