rokoni kapcsolat_Diósd

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Delivered

Tisztelt Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak?
Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel és milyen beosztásban dolgozik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Huszár Henrietta
Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment V g G bor.pdf
23K Download View as HTML


Tisztelt Vágó Gábor Úr!

 

Mellékelve megküldöm Bogó László polgármester úr levelét.

                                                                             

 

Üdvözlettel,

 

Huszár Henrietta

 

Diósd Város Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

e-mail: [1][email address]

tel.: 06-30-609-7853

2049 Diósd, Szent István tér 1.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Varga Edina
Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vágó Gábor!

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan - mely szerint az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak? Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel és milyen beosztásban dolgozik - az alábbi választ kívánjuk adni:
Nem áll a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy képviselő - testületi tagnak rokona a Diósdi Önkormányzat, vagy a Diósdi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában.

Együttműködését köszönjük,

Tisztelettel:

Kisfalvi István Jegyző
nevében és megbízásából:

Dr Varga Edina
Jegyzői Irodavezető
Diósd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
[email address]
23/545–559

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei