rokoni kapcsolatok - Körmend

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Körmend Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Delivered

Tisztelt Körmend Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak?
Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel és milyen beosztásban dolgozik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: Körmendjegyzője
Körmend Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kovács Ildikó Asszony!

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatott kérdésére az
alábbi választ tudom adni Önnek:

Körmenden 2 olyan személy van, aki polgármester ill. képviselő
hozzátartozójaként áll az Önkormányzat - az Önkormányzat vagy annak
társulása által működtetett - költségvetési szerv alkalmazásában:

1. Bebes Árpád: E személy Bebes István polgármester fia, aki
néprajzkutatóként és muzeológusként van foglalkoztatva a Körmendi
Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár intézménynél, jelenleg fizetés
nélküli szabadságon tartózkodik

2. Szabóné Szőke Ilona: E személy Szabó Ferenc alpolgármester felesége,
aki óvónőként van foglalkoztatva a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dr. Batthyanyné Coreth
Mária Óvoda és Bölcsőde intézménynél.

Tisztelettel:

Dr. Stepics Anita jegyző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Körmend Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rendbontás

A(z) Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére Kurcz Imre által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei