Roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása Norvág Alap támogatásával

Kiss Andrea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Közegészségügyi Intézet részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kiss Andrea

Delivered

Tisztelt Országos Közegészségügyi Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1,Kérem szíves közlésüket,hogy a roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című 12 hónapos projekt a Norvég Alap támogatásával összesen 794.648.900 Ft ráfordításából milyen típusú laptopokat vásároltak.Mennyibe került a gépek darabja.Ill melyik megyébe milyen arányban lettek a megvásárolt laptopok szétosztva?Valamint a megvásárolt laptopokhoz kaptak-e használati utasítást,telepíthető programot.

2, A Contact Centert kialakítása mekkora összeget tett ki,és melyik cég alakította ki.
Volt-e pályázat kiírva a Contact Center kialakítására?Ha nem miért nem?

3, Az eddig hiányzó oktatási anyagok elkészítése mekkora összeget tett ki.Ki készítette el?Volt-e pályázat kiírva az oktatási anyag elkészítésére?Ha nem miért nem?

4 Az oktatási anyag elkészítésének koncepciója mentén elkészített kisfilmnek mekkora volt a költsége.

5,A film elkészítéséhez nyújtott segítségnél a Mészáros család tagjainak pontos megnevezése.

6,A szakmai személyiségfejlesztés és a stresszterhelés csökkentése érdekében mentálhigiénés támogatást biztosítottak a védőnőknek a szupervíziós projektelem keretében.Ez pontosan mit takar,és mennyibe kerül.

7,A pályaelhagyásban leginkább érintett három kiemelt megyében – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg – csoportos szupervízió, esetmegbeszélő csoport, tréning, coaching és egyéni szupervízió tanácsadási formákon történő részvételi lehetőség nyílt valamennyi védőnő számára. Ezt ki/kik tartják,és mikor?Mennyi összeget fordítottak erre?

8,Kérem tételesen sorolja fel,hogy a heves megyei azon belül is a gyöngyösi védőnők milyen stresszhelyzet miatt igénylik az esetmegbeszélős csoportokat.

9,Hogy tudják "védő" tevékenységüket a kormánytól való függésükkel és a kormány által támadott civil szervezetektől kapott, Norvég alap támogatással összeegyeztetni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: OKI Titkárság
Országos Közegészségügyi Intézet


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment PKI 4193 2 2017.pdf
2.2M Download View as HTML


Tisztelt Kiss Andrea!

 

Mellékelten megküldöm a „Roma közösségekben dolgozó védőnők
munkafeltételeinek javítása - Norvég Alap támogatásával” tárgyban érkezett
közérdekű adatigénylésre készített választ további szíves felhasználásra.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony megbízásából,

 

dr. Frank Zita

titkárságvezető

 

[1]Leírás: cid:image002.jpg@01D2B481.8779E820

 

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Főigazgatói Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: 06 1 476 1100 / 2906-os mellék

Mobil: 06 70 442 0538

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Andrea:
Csak a(z) Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei