Rumbach zsinagóga felújítása

Teleki Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mennyi szakasza van a Rumbach sebestyén utcai zsinagóga felújításának illetve az egyes szakaszok milyen
munkálatokat tartalmaznak?

Melyik szakasz kifizetésekor történt bűncselekmény a MAZSIHISZ kárára illetve milyen munkálatokat ölelt az fel?

Hol tart a projekt illetve hányadik szakasz van eddig lezárva és mennyi pénzbe került eddig?

Milyen ellenőrzési pontok maradtak ki, ami következményeként a pénzt egy rossz számlára küldték át?

A problémás utalás előtt kommunikált a Mazsihisz a fővállalkozóval e-mailen keresztül?

Amennyiben kommunikált a problémás kifizetés előtt email-en a MAZSIHISZ a fővállalkozóval,
ugyanazon az email címen történt a kommunikáció, mint amelyiken a hamis pecséttel ellátott fizetési kérelem
érkezett?

Mi a problémás kifizetést engedélyező személyek MAZSIHISZ-en belül betöltött tisztségei?

Melyek a MAZSIHISZ tulajdonában lévő cégek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 22.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Kőszegi Zoltán


Attachment tl tsz.docx
14K Download View as HTML


Kedves Teleki Éva,

Kérésüknek megfelelően küldöm a válaszokat.

Üdvözlettel:

Kőszegi Zoltán
Marketing és kommunikációs vezető
mail to: [email address]
tel to : +36309707073
www.mazsihisz.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Kőszegi Zoltán!

Köszönöm szépen válaszát.
Miután nyilvánosságra hozzák, hogy a nyomozás lezárult,
újra megkeresem kérdéseimmel.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Teleki Éva:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészségi elismerések

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Mile Éva által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei