Rumbach zsinagóga felújítása-fejlemények

Teleki Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Van-e gyanúsítottja a Rumbach Zsinagóga felújítása közben történt bűncselekménynek?

A sajtó információ szerint a csalók egy gazdasági társaság számlájára utaltatták a MAZSIHISZ-től kicsalt pénzt.
Mi a gazdasági társaság neve, amely számlájára történt az utalás?

Lezárult-e a rendőrség nyomozása a Rumbach Zsinagóga felújítása közben történt bűncselekmény kapcsán?

Ha igen, kérem az előző adatigénylésemben a nyomozás folyamatban
levőségére hivatkozva elutasított kérdéseket válaszolják meg.

Ha nem, hol tart a nyomozás? Továbbra is foglalkozik-e az üggyel a rendőrség?

Várható-e illetve megtörtént-e a pénz visszaszerzése, visszautalása a MAZSIHISZ részére?

Az elbocsátott gazdasági alkalmazottakat alkalmazza-e ismét a MAZSIHISZ, miután tisztázták, hogy nem követtek el hibát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 27.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylésemre 15 napon belül választ kell adniuk. Kérem fent olvasható adatigénylésem beérkezéséről tájékoztasson.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 14.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: BZSH Titkárság

"Tisztelt Hölgyem!

Mivel konkrét adatigénylést a levele nem tartalmaz, így a kérelem beérkezését visszaigazolni nem áll módomban.

Tisztelettel:

Kada Zsuzsa
titkárságvezető
Budapesti Zsidó Hitközség"

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt BZSH Titkárság!

Lent olvasható adatigénylésemet a kimittud.atlatszo.hu-n keresztül küldtem el április 27-én. máig nem kaptam választ rá. Küldöm ismét közérdekű adatigénylésemben olvasható kérdéseket, kérem kapacitásukhoz mérten minél előbb, de maximum 15 napon belül válaszolják meg.

Van-e gyanúsítottja a Rumbach Zsinagóga felújítása közben történt bűncselekménynek?

A sajtó információ szerint a csalók egy gazdasági társaság számlájára utaltatták a MAZSIHISZ-től kicsalt pénzt.
Mi a gazdasági társaság neve, amely számlájára történt az utalás?

Lezárult-e a rendőrség nyomozása a Rumbach Zsinagóga felújítása közben történt bűncselekmény kapcsán?

Ha igen, kérem az előző adatigénylésemben a nyomozás folyamatban
levőségére hivatkozva elutasított kérdéseket válaszolják meg.

Ha nem, hol tart a nyomozás? Továbbra is foglalkozik-e az üggyel a rendőrség?

Várható-e illetve megtörtént-e a pénz visszaszerzése, visszautalása a MAZSIHISZ részére?

Az elbocsátott gazdasági alkalmazottakat alkalmazza-e ismét a MAZSIHISZ, miután tisztázták, hogy nem követtek el hibát.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rosta Márton

Tisztelt Asszonyom!

 

Közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adom:

 

Elsősorban arról kell tájékoztatnom, hogy a hatályos büntetőeljárási kódex
alapján az ún. téves utalás ügyben a MAZSIHISZ magánfél, azaz az a
sértett, aki vagy amely a bírósági eljárásban polgári jogi igényt
érvényesít. Jogai az eljárásban a kódex 51. §-a szerint korlátozásokkal
gyakorolhatja.

 

Nyomozási érdekre hivatkozással nem közlünk adatot.

Ugyancsak nyomozási érdekre hivatkozással nem közöljük a pénz útját.

A nyomozás folyamatban van.

A nyomozati cselekmények eredményeképpen kerekítéssel 52,5 M forint
foglalásra és a MAZSIHISZ részére visszafizetésre került.

Az elbocsátott kolléganők visszafoglalkoztatására nem került sor, bár
megjegyzem, hogy ezen kérdés csak nagyon tágan értelmezve kerülhet az
Infotv. hatálya alá.

 

Tisztelettel:

 

dr. Rosta Márton

ügyvéd

 

BZSH jogi képviselet

[1]MAZSIHISZ 1%

References

Visible links
1. https://mazsihisz.hu/1szazalek/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Teleki Éva:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei