S13N19 Részletes tájékoztató melléklete

Párbeszéd Magyarországért Párt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A korábban kikért ( http://kimittud.atlatszo.hu/request/hm_e... ) S13N19 részletes tájékoztató 1 jegyzék elnevezésű dokumentumból
hiányzik a dokumentum 1. számú melléklete, amely tartalmazza az
anyagok és eszközök részletes kimutatását. Kérem hiánypótlásban szíveskedjenek megküldeni a hiányzó mellékletet!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 12.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Feladó: Kádár Adrienn
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.


Attachment S13N19 1.sz m jegyz k R szletes t j koztat 1.sz m mell klet.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment K z rdek adatig nyl s lev l.pdf
193K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Kádár Adrienn
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.


Attachment S13N19 1.sz m jegyz k R szletes t j koztat 1.sz m mell klet.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment K z rdek adatig nyl s lev l.pdf
193K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Párbeszéd Magyarországért Párt:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei