SA-HO Kft. adatszolgáltatási dokumentumai, a környezetvédelmi hatóságok jegyzőkönyvei a Dunakeszi Önkormányzati Hivatalának

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi dokumentumokat:

1. A SA-HO Kft által a Dunakeszi Önkormányzati Hivatala környezetvédelmi ügyintézőjének eljuttatott azon adatszolgáltatási dokumentumokat, melyet a SA-HO Kft. és a Dunakeszi Önkormányzat által 2011. szept. 19-én kötött Együttműködési Megállapodás szerint a SA-HO Kft. havi rendszerességgel készített a Dunakeszi Önkormányzat Hivatala számára az illegális hulladéklerakást végző gépjárművek adatairól, a hulladék visszapakoltatásáról.

2. Azokat a dokumentumokat, melyeket a Dunakeszi Önkormányzati Hivatal készített azokban az esetekben, amikor a SA-HO Kft. nem teljesítette az Együttműködési Megállapodás 2.6 pontját, azaz a Dunakeszi 022. hrsz.-ú hulladéklerakóhoz vezető Közút 25 m-es körzetében nem végezte el az illegális hulladék elszállítását és a Közút 25 m-es körzetének tisztán tartását.

3. Azokat az iratokat, hatósági jegyzőkönyveket, amelyek a Dunakeszi 022. hrsz-ú inert hulladéklerakóban lévő veszélyes hulladékról szóló bejelentéseket tartalmazzák, illetve e bejelentés nyomán született hatósági vizsgálatokat dokumentálják. A Dunakeszi Post 2017. május 25-ei tájékoztatása szerint Dunakeszi jegyzője a Környezetvédelmi Hatósághoz fordult a hulladéklerakóban lévő veszélyes hulladék ügyében, ennek során fotókat és jegyzőkönyveket továbbítottak a hatóságnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 3.

Üdvözlettel:

Bodnár Tóth Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Dombováriné dr. Kozák Nikolett
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Hat rid hosszabb t s Bodn r T th Zsuzsa adatig nyl se.pdf
141K Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Tóth Zsuzsa!

 

Mellékelten küldöm határidő hosszabbító levelem.

 

Üdvözlettel:

Dné. dr. Kozák Nikolett

jogi ügyintéző

 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati és Jogi Osztály

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dombováriné dr. Kozák Nikolett!

A Közérdekű adatigénylésemre választ kellett volna kapnom május 4-éig. Kérem, hogy a jogszabályoknak megfelelően a kért dokumentumokat szíveskedjék számomra megküldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Tóth Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Dombováriné dr. Kozák Nikolett
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodnár Tóth Zsuzsa!

A határidő túllépés miatt szíves elnézését kérem.
Legkésőbb a holnapi napon küldöm közérdekű adatigénylésére adott válaszunkat.

Köszönöm megértését és türelmét!

Üdv:
Dné. dr. Kozák Nikolett

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dombováriné dr. Kozák Nikolett!

Megkaptam kérését a válaszadás határidejének hosszabbításáról. Kérem, hogy a Dunakeszi Önkormányzat adatkérésemmel kapcsolatos válaszlevelét a jogszabályok értelmében azonnal szíveskedjék megküdeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Németh Samu
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20180510130530797.pdf
4.6M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Tóth Zsuzsa Úrhölgy!

 

Mellékleten küldöm közérdekű adatkérésére adott válaszunk.

Amennyiben további kérdése van, állunk szíves rendelkezésére!

 

Türelmét köszönöm!

 

Üdvözlettel:

 

dr. Németh Samu

osztályvezető

 

Dunakeszi Város Önkormányzata

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati és Jogi Osztály

2120 Dunakeszi, Fő u. 25.

Telefon: +36 70/451-4204

Fax:       +36 27/341-182

Email:   [1][email address]

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

 

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei