Sajószentpéter, Berente hulladéklerakók környékén szennyezettséég

Simon Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Simon Gergely

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1, 3700) által jelenleg illetve a jogelődök által korábban üzemeltetett veszélyes hulladéklerakókkal (Berente, Sajószentpéter és Múcsony közigazgatási területén, illetve a környékükön) kapcsolatos bármilyen hatósági határozatokat, döntéseket illetve környezeti mérési eredményeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 29.

Üdvözlettel:

Simon Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Csefóné Záborczki Helga


Attachment 2016 12890 2.pdf
46K Download View as HTML


 

Csefóné Záborczki Helga

igazgatási ügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

telefon: 46/517-308

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Vidéki Magdolna


Attachment 2001 7407 19.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment 2004 16346 10.pdf
564K Download View as HTML

Attachment 2016 12890 3.pdf
313K Download View as HTML


 
Tisztelt Cím!
 
Dr. Szamorodjuk Katalin osztályvezető megbízásából mellékelten megküldöm
tárgyi ügyben kelt iratot és a melléklet 4/1. részét.
 
Vidéki Magdolna
adminisztrátor
BAZMKH
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hivatkozása ide

Feladó: Vidéki Magdolna


Attachment 2011 16579 3.pdf
294K Download View as HTML

Attachment 2011 11493 4.pdf
458K Download View as HTML

Attachment 2013 776 25.pdf
3.3M Download View as HTML


 
Tisztelt Cím!
 

Dr. Szamorodjuk Katalin osztályvezető megbízásából mellékelten megküldöm
tárgyi ügyben kelt irat mellékletének 4/4. részét.

 
Vidéki Magdolna
adminisztrátor
BAZMKH
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hivatkozása ide

Feladó: Vidéki Magdolna


Attachment 2015 12173 3.pdf
391K Download View as HTML

Attachment 2015 9517 5.pdf
941K Download View as HTML

Attachment 2015 2151 1.pdf
590K Download View as HTML


 
Tisztelt Cím!
 
Dr. Szamorodjuk Katalin osztályvezető megbízásából mellékelten megküldöm
tárgyi ügyben kelt irat mellékletének 4/2. részét.
 
Vidéki Magdolna
adminisztrátor
BAZMKH
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hivatkozása ide

Feladó: Vidéki Magdolna


Attachment 2016 1106 5.pdf
318K Download View as HTML

Attachment 2012 10444 19.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment 2011 16578 3.pdf
209K Download View as HTML


 
Tisztelt Cím!
 
Dr. Szamorodjuk Katalin osztályvezető megbízásából mellékelten megküldöm
tárgyi ügyben kelt irat mellékletének 4/3. részét.
Vidéki Magdolna
adminisztrátor
BAZMKH
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simon Gergely:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei