Sajtóközlemények kiadásának szempontjai

Dr.Braunitzer Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Csongrád Megyei Főügyészség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dr.Braunitzer Gábor

Delivered

Tisztelt Csongrád Megyei Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus formában tájékoztatni arról, hogy minden vádemelésről adnak-e ki sajtóközleményt. Amennyiben nem, kérem tájékoztassanak arról, milyen szempontok alapján választják ki azokat az eseteket, amelyekről sajtóközleményt adnak ki, és szabályszerűnek tekinthető-e olyan sajtóközlemény kiadása, amelyből a vádlott személye, illetve egyes különleges személyes adatai (így különösen szexuális irányultsága) személyek széles köre által beazonosíthatóvá válik, tekintettel a vád ismertetésének részletességére, annak ellenére is, hogy a vádlott konkrétan megnevezve nincs.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 10.

Üdvözlettel:

Dr.Braunitzer Gábor

Hivatkozása ide

Csongrád Megyei Főügyészség

A Csongrád Megyei Főügyészség tájékoztatja, hogy a(z) [FOI #10769 email] címről küldött "[SPAM]Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Sajtóközlemények kiadásának szempontjai" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2018.04.10. 13:57:19-kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Csongrád Megyei Főügyészség


Attachment attachment.bin
217K Download


Ügyészség megnevezése: CSONGRÁD MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG

Az intézkedés száma: CSFIGA//85-3/2018

Szakrendszer: Igazgatási

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre a levélcímre válaszüzenetet ne küldjön, azt az ügyészség nem dolgozza fel. A beadványok benyújtására biztosított e-mail címeket az ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu) ismerheti meg.

Az intézkedő ügyészségnek a következő e-mail címre küldhet beadványt: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
Csongrád Megyei Főügyészség


Attachment 23 66 2018 K z rdek Braunitzer G.docx
35K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr.Braunitzer Gábor:
Csak a(z) Csongrád Megyei Főügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészi előadások

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Ivány Borbála által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei