Sajtótermék-vásárlás 2008-2012

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2008-2012 közötti időszakban

- mely sajtótermékeket (újságokat)
- mely intézményeik részére
- mekkora példányszámban
- milyen célból
- mekkora összköltségen vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Nemes Nóra
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 2008 2012 lista.xls
11 Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Hivatalunkhoz 2012. július 31. napján érkezett közérdekű adat
megismerése iránti igényére az alábbiakban válaszolok.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
mellékletben küldöm a 2008-2012 közötti időszakban Hivatalunk által
vásárolt sajtótermékek listáját.

 

Budapest, 2012. augusztus 14.

Tisztelettel:

dr. Mogyorósi Sándor

jegyző s.k.

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Mogyorósi Sándor!

Köszönöm szépen a listát. Kérem, az adatigénylésemnek megfelelően szíveskedjen azt is elküldeni, hogy a sajtótermékeket mely intézményeik részére vásárolták meg.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Nemes Nóra
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A sajtótermékeket a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei részére
vásároltuk meg.
Amennyiben az Önkormányzat intézményeire vonatkozóan is szeretné megkapni a
listát, annak összeállítása -a nyári időszakra, szünetre való tekintettel -
hosszabb időt vesz igénybe.

Tisztelettel:
dr. Mogyorósi Sándor

----- Original Message -----
From: "Erdélyi Katalin" <[FOI #161 email]>
To: "Nemes Nóra" <[email address]>
Sent: Wednesday, August 15, 2012 11:35 AM
Subject: Re: közérdekű adat igénylése

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Mogyorósi Sándor!

Kérem, az Önkormányzat intézményeire vonatkozóan is szíveskedjenek összeállítani a listát.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Nemes Nóra
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatom,
hogy az Önkormányzat intézményeire vonatkozó, 2012. augusztus 16. napján
küldött adatigénylése nagyszámú adatra vonatkozik, így 15 nappal
meghosszabbodik az adatszolgáltatásunk határideje.

Tisztelettel:
dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

----- Original Message -----
From: "Erdélyi Katalin" <[FOI #161 email]>
To: "Nemes Nóra" <[email address]>
Sent: Thursday, August 16, 2012 2:00 PM
Subject: Re: közérdekű adat igénylése

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kakuk Ágnes
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q Munkaf FCzet1.xls.xls
11 Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Hivatalunkhoz érkezett közérdekű adat megismerése iránti igényére az
alábbiakban válaszolok.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. §-ban foglaltaknak megfelelően mellékletben
küldöm a 2008-2012 közötti időszakban Terézváros Önkormányzatának
intézményei által vásárolt sajtótermékek listáját.

 

Budapest, 2012. szeptember 14.

 

Tisztelettel:

dr. Mogyorósi Sándor

jegyző s.k.

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Mogyorósi Sándor!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei