Sajtótermék-vásárlás 2008-2012

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2008-2012 közötti időszakban

- mely sajtótermékeket (újságokat)
- mely intézményeik/szervezeti egységük részére
- mekkora példányszámban
- milyen célból
- mekkora összköltségen vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2012.szept. 03-án kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2012.szept.18-ig válaszolniuk kellett volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve az általam kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Béja Julianna


Attachment sajtoterm tablazat.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A sajtótermékek vásárlása 2008-2012 között tárgyú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.

Külön (csatolt) táblázat tartalmazza a megrendelt sajtótermékek mennyiségét éves bontásban, irodánként.

A sajtótermékek költsége az alábbiak szerint alakult:

2008. 1.716.054.- Ft
2009. 1.597.567.- Ft
2010. 1.244.292.- Ft
2011. 1.809.747.- Ft
2012.09.26. 321.805.- Ft

2008-2012. összesen: 6.689.465.- Ft

A sajtótermékek megvásárlására a munkavégzéshez (az Önkormányzatot, illetve a hatósági munkát érintő döntések előkészítése, a megfelelő - szakmai - tájékozódás érdekében) került sor.

Válaszom késedelmes megküldéséért szíves elnézését kérem; természetesen bármilyen további kérdése, észrevétele esetén szíves rendelkezésére állok.

Budapest, 2012. november 6.

Tisztelettel:

dr. Béja Julianna aljegyző
3474-9448
06-20-376-3297

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Béja Julianna!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei