Sajtótermék-vásárlás 2008-2012

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2008-2012 közötti időszakban

- mely sajtótermékeket (újságokat)
- mely intézményeik/szervezeti egységük részére
- mekkora példányszámban
- milyen célból
- mekkora összköltségen vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2012.szept.07-én kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2012.szept.22-ig válaszolniuk kellett volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Mádainé Kovács Judit dr.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Szíves elnézését kell kérnem amiatt, hogy a 2012. szeptember 7-én megküldött adatigénylése ügykezelési hiba folytán nem került továbbításra irodánkhoz, s így kérelmének elintézésével késedelembe estünk.

A mielőbbi adatszolgáltatás érdekében haladéktalanul intézkedem, a válaszadáshoz szükséges iratok beszerzéséig szíves türelmét kérem.

Tisztelettel:

Mádainé dr. Kovács Judit
Érd MJV Polgármesteri Hivatal
Jogi és Pályázati Iroda
Irodavezető
2030 Érd, Budai út 10.
Tel.:+36-23/522-005
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gyóllai Éva
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q Erd E9lyi Katalin 5Fsajt F3term E9k.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Csatoltan megküldöm a sajtótermékekkel kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére adott válaszunkat.
 
[1]Erdélyi Katalin_sajtótermék.pdf
 
Tisztelettel:
 
dr. Gyóllai Éva
 
Érd MJV Polgármesteri Hivatal
Jogi és Pályázati Iroda
2030 Érd, Budai út 10.
Postacím: 2031 Érd Pf. 31.
tel.: 23/522-300/235. mellék
fax: 23/522-359
e-mail: [email address]
 
 
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:67514096-f91d-481a-84c2-862c3aba7725

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Gyóllai Éva!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei