Samsung SDI gödi akkumulátorgyártó üzem szakhatósági vizsgálatainak, ellenőrzéseinek dokumentumai

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Pest Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem (Göd, Ipartelep hrsz., 6980) működésével kapcsolatos, a Pest megyei Kormányhivatal mint illetékes szakhatóság által végzett hatósági vizsgálatok, ellenőrzések dokumentumait, melyek 2018. szeptember 13-tól ezen adatigénylés időpontjáig keletkeztek. Kérem, NE küldje el a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem számára a szakhatóságok által kiadott engedélyeket, mivel adatigénylésem nem a hatósági engedélyekre, hanem a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem telephelyén végzett szakhatósági vizsgálatok és hatósági ellenőrzések dokumentumaira vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH ÉJH KTF központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
3K Download

Attachment 20190806163024.pdf
72K Download View as HTML


Bodnár Zsuzsa részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából
mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály tárgyi levelét szíves
tájékoztatásul.

 

 

 

Üdvözlettel:

Gönczi Irén

igazgatási ügyintéző

 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
[1]IMAGE_23
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH ÉJH KTF központi postafiók!

Az adatigénylésemre adandó válasz meghosszabbított határideje augusztus 20-án lejár. Kérem, szíveskedjék a jogszabályok szerint, 30 napon belül választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH ÉJH KTF központi postafiók!

Az adatigénylésemre adandó válasz határideje lejárt, kérem szíves válaszát.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH ÉJH KTF központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
3K Download

Attachment SKM C224e19082216300.pdf
74K Download View as HTML


Bodnár Zsuzsa részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Dr. Radich Orsolya főigazgató asszony megbízásából mellékelten küldöm a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály tárgyi levelét, szíves tájékoztatásul.

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:

Gönczi Irén

igazgatási ügyintéző

 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
[1]IMAGE_23
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei