Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Aradi Fanni Sarolta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Schlauch-program

Aradi Fanni Sarolta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Aradi Fanni Sarolta to read recent responses and update the status.

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Mely ingatlanokat jelölték ki bontásra (ha még nincs minden ingatlan kijelölve Pécs mely területeit érinti a program),
2. Hány lakónak van még érvényes bérleti szerződése a kijelölt ingatlanokban,
3. Hány lakónak mondták már fel a bérleti szerződését a kijelölt ingatlanokban, de még midig a lakásban élnek,
4. A kijelölt ingatlanokban hány önkényes lakásfoglaló van nyilvántartva,
5. Az ingatlanok (telkek) eladásából származó bevételeket mire tervezi felhasználni az önkormányzat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 13.

Üdvözlettel:

Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Kamondi Mónika dr.
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt

Tisztelt Aradi Fanni Sarolta!

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatigénylés költsége összesen
 7.444.- Ft

(2 munkavállaló  2 órai bére+ járulékai) 

 

A fenti összeget a Pécs Holding Zrt. pénztárába szíveskedjék befizetni,
majd a kér adatokat Behek Ágnes ellenőrzési és minőségbiztosítási
osztályvezetőnél  veheti át.

 

Tisztelettel:

Dr. Kamondi Mónika

ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Ki Mit Tud látogató!

Pécs város önkormányzati bérlakás állományára vonatkozóan
(http://kimittud.atlatszo.hu/request/onko... illetve a Schlauch Imre bontási program kapcsán közérdekű adatigényléssel fordultam A Város Mindenkié Pécs csoport aktivistájaként a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt-hez még a múlt év végén.
A két körben feltett kérdéseinkre válaszként azt kaptuk, hogy az
adatkérés költsége összesen mintegy 15 ezer forint lesz, mely
mindkét esetben 2 munkavállaló 2 órai bérét és járulékait jelenti.
A kérdéseink olyan adatokra vonatkoztak (önkormányzati bérlakások, közülük üresen álló bérlakások száma, bontásra kijelölt ingatlanok listája stb.) mely egy jól használható pontos adatbázist feltételezve érthetetlenné tette számunkra az elszámoltatni kívánt “munkaköltséget”.
(Nem ez volt az első ilyen eset: http://pecsistop.hu/regio/penzert-adna-k...
Mivel az adatokra a munkánkhoz feltétlenül szükség van, a
panasztétel pedig beláthatatlan idővel tolná ki az adatokhoz
jutást, úgy döntöttünk, önkormányzati képviselő segítségét kérjük.
Így jutott az ügy abba a szakaszba, hogy a január 28-i közgyűlésen
Keresztes László Lóránt képviselő, a mi példánkat felhozva, kérdést intézett a polgármesterhez az átláthatóság és a közérdekű adatok hozzáférhetőségét illetően. Páva Zsolt felkérte a jegyzőt, hogy nézze át az önkormányzati cégeknél előírt tájékoztatási
kötelezettségeket és nyitottnak mutatkozott egy egyeztetésre az
önkormányzat működésének átláthatóságával kapcsolatban.
Az elvileg számunkra már összekészített adatokat Keresztes László Lóránt, mint költségmentességet élvező önkormányzati képviselő kikérte a számunkra.
Ám míg az önkormányzati bérlakás-állományra vonatkozó kérdéseire tegnap (febr. 19-én!) megkapta a választ, addig a Schlauch-program részletire vonatkozó kérdései(nk) megválaszolatlanok maradtak!
Így bár az adatok egy részéhez hozzájutottunk, azokat egyrészt nem saját igénylésünk alapján, hanem csak egy "belső ember" segítségével tudtuk megszerezni, másrészt az aktuális bontási tervek adatait a mai napig nem hajlandóak nyilvánosságra hozni!

Felháborítónak tartjuk a pécsi önkormányzati vagyonkezelő
átláthatatlan, lassú és kifogásolható eljárását!

Az adatokat továbbra is várjuk, azokért fizetni nem óhajtunk, jóhiszeműen feltételezzük, hogy pár napon belül az önkormányzat képviselője tájékoztatást kap az önkormányzat aktuális lakáspolitikáját jelentő "városfejlesztési" programról.

Üdvözlettel,
Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Kamondi Mónika dr.
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt

Tisztelt Cím!

Az adatigénylési kérelmének a jogszabályok alapján a Pécs Holding Zrt eleget tett.
Ahogy már korábban tájékoztattuk Önt a Schlauch Imre programra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat a Pécs Holding Zrt-nél, ezért erre vonatkozó kérelmének eleget tenni nem tud.

Tisztelettel:

Pécs Holding Zrt.
Dr. Kamondi Mónika ügyvéd

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

"Tisztelt Aradi Fanni Sarolta!

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatigénylés költsége összesen
7.444.- Ft

(2 munkavállaló 2 órai bére+ járulékai)

A fenti összeget a Pécs Holding Zrt. pénztárába szíveskedjék befizetni,
majd a kér adatokat Behek Ágnes ellenőrzési és minőségbiztosítási
osztályvezetőnél veheti át.

Tisztelettel:

Dr. Kamondi Mónika

ügyvéd"

Ez az ön által küldött január 20-ai válasz a január 13-án beadott adatigénylésemre.
Február 22-én küldött újabb üzenete mintha a fenti állításokkal ellentmondásban állna:

"Ahogy már korábban tájékoztattuk Önt a Schlauch Imre programra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat a Pécs Holding Zrt-nél, ezért erre vonatkozó kérelmének eleget tenni nem tud."

Milyen korábbi tájékoztatásra hivatkozik Ön?
Amennyiben nem áll rendelkezésre adat, akkor egy hónappal ezelőtt milyen adatokat vehettem volna át Behek Ágnes ellenőrzési és minőségbiztosítási osztályvezetőnél?

Üdvözlettel:
Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Aradi Fanni Sarolta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Aradi Fanni Sarolta:
Csak a(z) Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyvédi megbízások

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szigetvári Viktor által

Ügyészségi elismerések

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Mile Éva által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei