SE-ÁOK Dékáni kifizetések

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Hunyady László részére 2013. július 1-je és jelen adatigénylés teljesitése közti időszakban történt összes kifizetés alábbi adatait:
- kifizetés összege,
- kifizetés időpontja,
- kifizetés jogcime,
- kifizetés indoklása.

2. Kérem, hogy ugyancsak sziveskedjen elektronikus másolatban megküldeni, hogy a fenti időszakban Dr. Hunyady László milyen nem pénzbeli előnyben részesült, például volt-e az Egyetem által használt telefonja, autója, kapott-e utazási (pl. benzin), vagy telefon-költségtéritést, cafeteria-jellegű vagy bármilyen más pénzbeli értékkel biró, de nem pénzbeli javadalmazást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 8.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

46637-4/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment Hunyady Laszlo 2013 2016 1.pdf
284K Download View as HTML


46637-5/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm Dr. Hunyady László Dékán Úr dékáni megbízására
tekintettel történt kifizetések adatait 2013. július 1. napjától
kezdődően. Dékán Úr részére az Egyetem, a jelzett időszakban, nem pénzbeli
juttatásként telefonhasználatot és hivatali célú gépkocsihasználatot
biztosított.
 
Dr. Hunyady László Dékán Úr részére történt, a mellékletben szereplő
kifizetések melletti, további kifizetések adatait nem áll módunkban
megadni, tekintettel arra, hogy azok nem a magasabb vezetői (dékáni)
megbízásához, hanem egyéb tudományos, oktatói stb. tevékenységéhez
kapcsolódnak, amely adatok álláspontunk szerint olyan személyes adatok,
amelyek megismerhetőségét a törvény nem írja elő.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Semmelweis Egyetem valamennyi
közalkalmazottját figyelembe véve 2016-ban Dr. Hunyady László Dékán
Úr jövedelmei vonatkozásában a 35., csak az oktató-kutató munkakörben lévő
közalkalmazottakat tekintve a 24. helyen áll. Ha a 2013-tól kezdődő
időszakot tekintjük át, akkor egyszer sem került be a legmagasabb
jövedelemmel rendelkező tíz közalkalmazott közé.

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét, továbbá, hogy a Infotv. 26. § (2)
bekezdése alapján a közérdekből nyilvános személyes adatokat a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával szíveskedjen
felhasználni.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

>>> Szabó János<[FOI #7095 email]> 2016.07.08. 16:19
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Hunyady László részére 2013.
július  1-je és jelen adatigénylés teljesitése közti időszakban történt
összes kifizetés alábbi adatait:
- kifizetés összege,
- kifizetés időpontja,
- kifizetés jogcime,
- kifizetés indoklása.

2. Kérem, hogy ugyancsak sziveskedjen elektronikus másolatban megküldeni,
hogy a fenti időszakban Dr. Hunyady László milyen nem pénzbeli előnyben
részesült, például volt-e az Egyetem által használt telefonja, autója,
kapott-e utazási (pl. benzin), vagy telefon-költségtéritést,
cafeteria-jellegű vagy bármilyen más pénzbeli értékkel biró, de nem
pénzbeli javadalmazást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor llapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július  8.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7095 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Kari működési szabályzatok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Hercig Dániel által

Információ kérés

A(z) Miskolci Egyetem részére Pusztai László által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei