Semmelweis Egyetem bevételei a "SOTE sítábor" rendezvénnyel kapcsolatosan

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013., 2014. évi már megrendezett és 2015. évi hirdetett "SOTE Sítábor" rendezvényekkel kapcsolatos összes egyetemi bevételt. A rendezvények plakátjai sok egyetemi épületben kint voltak és a 2015. évi SOTE sítáboré pedig most is kint vannak. Mennyi bevétele származott ebbő a Semmelweis Egyetemnek, mikor, kitől, milyen fizetlési határidővel és mélyen fizetési időpontban? Kérem ezeknek az aadatok megküldését elektronikus másolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 5.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment SKMBT C22014120811200.pdf
242K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/2042-6/2014.

Szabó János                                                 

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Semmelweis Egyetem bevételei a „SOTE sítábor”
rendezvénnyel kapcsolatosan” tárgyú kettő darab elektronikus levelét
köszönettel megkaptam.

 

Közérdekű adatigénylésének teljesítése során megállapításra került, hogy
sem a „SOTE Sítábor”, sem a „Semmelweis party & wellnes sítábor”
rendezvény nem a Semmelweis Egyetem szervezésében kerül megrendezésre,
ezen rendezvények szervezésével kapcsolatban nincsenek adatai az
Egyetemnek.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2014. december 05.

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

 

 

Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa bevételei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei