Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat vezető testületei üléseinek jegyzőkönyvei

Kiss Anna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kiss Anna

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű vezető testületei (küldöttgyűlés/elnökség, tanács) üléseinek a jegyzőkönyveit 2014.01.01. és 2014.09.30. közötti időszakra vonatkozóan. A jegyzőkönyveket úgy kérem, hogy a terjedelmes mellékletek (amelyek mellékletenként 3 oldalnál hosszabbak) megküldését nem kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 9.

Üdvözlettel:

Kiss Anna

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment SKMBT C22014102013080.pdf
11 Download View as HTML

Attachment SKMBT C22014102013081.pdf
11 Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/1605-3/2014.

Kiss Anna                                                     

részére

                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

               Melléklet: 1 db.

 

Tisztelt Kiss Anna!

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy közérdekű adatigényléssel kapcsolatos
megkeresését megkaptam.

 

Tájékoztatom arról, hogy kért adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (4)
bekezdésére tekintettel, ha a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az
igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a
költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül
kell teljesíteni. Arról, hogy másolatonként igényelt dokumentum vagy
dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről,
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő
lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell. Mivel előzetes becslés alapján a Hallgatói Önkormányzat
jegyzőkönyvei mintegy 300 oldalt tesznek ki,  továbbá ezen dokumentumokat
tételesen át kell tekinteni az adattartalom alapján, ezért az
adatigénylést jelentős terjedelműnek tekintem.

 

Tájékoztatom, hogy a 2014. 01. 01. és 2014. 09.30. közötti időszakra
vonatkozó egyetemi Hallgatói Önkormányzat jegyzőkönyveinek kigyűjtése, a
jegyzőkönyvek oldalankénti áttekintése, a jegyzőkönyvek esetleges személyi
adatokat tartalmazó részének törlése után kerülhet csak sor a
jegyzőkönyvek másolására, majd szkenelésére.

 

Fentiekre hivatkozva tájékoztatom, hogy a kért adatszolgáltatás becsült
összege: 37.397,- Ft.

 

Jelen levelem mellékleteként küldöm a Semmelweis Egyetem
Önköltség-számítási és Árképzési Szabályzat 3. sz. melléklet alapján a
„Kalkuláció közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés” c.
dokumentumot.

 

Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a dokumentum végleges oldalszáma
jelentősen eltér a becsült mértéktől, a költségtérítést arányosan
visszatérítjük.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.  

 

Budapest, 2014.
október 20.                                                                                                                                                                 
Tisztelettel:

                                                                                  
                dr. Balitzky Alexandra

 

Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Szabó János hozzászólt ()

Fordulj a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, hogy túl sokat kérnek nyilvánvalóan meglévő dokumentumokért. Amik a hallgatóknak ráadásul nyilvánosak!

Tegyük átláthatóvá a hök működését!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Anna:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK ülés jegyzőkönyvek

A(z) Semmelweis Egyetem részére Kollár Dezső által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei