Semmelweis Egyetem -Hagyományos kínai orvoslás BSc szak

Kovács Kristóf küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Kristóf

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetemen Hagyományos kínai orvoslás BSc szak indításával kapcsolatos, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság felé benyújtott
Hagyományos kínai orvoslás BSc alapszaklétesítésre vonatkozó teljes szakindítási beadványt!

(Címlap, tartalomjegyzék, adatlap és az I-IV. (esetleg I-V. vagy I-VI.) fejezetek), rektori és esetleges oktatói nyilatkozatok, és a hozzá tartozó csatolandó dokumentumok:
•az alapszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és kimeneti követelményei (KKK)
• a képzés indítására vonatkozó szenátusi döntés
Speciális esetekben:
• szakmai gyakorlóhely szándéknyilatkozata
• fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás másolata
• együttműködési megállapodás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 19.

Üdvözlettel:

Kovács Kristóf

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Kristóf

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a kért adatokat!
.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Kovács Kristóf

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment HKO hatarozat.pdf
483K Download View as HTML

Attachment 56.sz.V.31.Hagyom nyos k nai gy gy szat k pz s.pdf
254K Download View as HTML

Attachment 71.sz.V.29.hagyom.k naigy gy szat.pdf
157K Download View as HTML


 
Iktatószám: 69151-4 /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Közérdekű adatmegkeresésére  szíves tájékoztatásul jelzem,  hogy a
Hagyományos kínai orvoslás szakot, mint külföldi egyetem (Heilongjang
Orvostudományi Egyetem, Harbin, Kína) Magyarországon működő székhelyen
kívüli képzését a hatályos jogszabályok (NFTv) szerint nem kellett
akkreditáltatni. Ezért indításakor nem készült szakindítási és főleg
szaklétesítési kérelem, a MAB nem vizsgálta a képzést. A képzés indítását
az Oktatási Hivatalnál kellett nyilvántartásba vetetni, illetve az
Oktatási Hivatal adta ki a működési engedélyét. A képzés a kínai
felsőoktatási intézmény képzési tartalmát követi, kisebb, nem szakmai
jellegű eltérésekkel.

Az Oktatási Hivatal a soron lévő működési engedélyeket felülvizsgáló
eljárásában 2 hónappal ezelőtt szólította fel karunkat (Egészségtudományi
Kar) a MAB, vagy más európai akkreditációs szervezet véleményének
beszerzésére. Ennek előkészítése és a szakindítási kérelem elkészítése
folyamatban van. Amint az akkreditációs kérelem elkészül készséggel
bocsátjuk rendelkezésére.

A képzéssel kapcsolatos szenátusi határozatokat, valamint az Oktatási
Hivatal határozatát csatolmányként küldöm az Ön részére.

Tisztelettel,

Dr. Kovács Zsolt főigazgató úr megbízásból,

Dr. Farkas Gábor
jogi igazgató

>>> Kovács Kristóf [1][FOI #9529 email]> 2017. 07.
19. 14:23 >>

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetemen Hagyományos kínai orvoslás BSc szak indításával
kapcsolatos, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság felé
benyújtott
Hagyományos kínai orvoslás BSc  alapszaklétesítésre vonatkozó teljes
szakindítási beadványt!

(Címlap, tartalomjegyzék, adatlap és az I-IV. (esetleg I-V. vagy I-VI.)
fejezetek),  rektori és esetleges oktatói nyilatkozatok, és a hozzá
tartozó csatolandó dokumentumok:     
•az alapszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és
kimeneti követelményei (KKK)
•    a képzés indítására vonatkozó szenátusi döntés
Speciális esetekben:
•    szakmai gyakorlóhely  szándéknyilatkozata
•    fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás  másolata
•    együttműködési megállapodás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdse alapján adatigénylésem teljesítéséért
költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen
esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 19.

Üdvözlettel:

Kovács Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9529 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/mailto:[FOI #9529 email]> 2017. 07. 19. 14:23 >>
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Kristóf:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei