Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének határozatai

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2013.09.01 és 2014.12.31. közötti időszakban hozott határozatait.

Kérem, szíveskedjen továbbá elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökének, Alelnökeinek 2013.09.01 és 2014.12.31. közötti időszakban hozott határozatait, ha volt ilyen határozat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 14.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnos a határidő lejárta ellenére nem teljesítették az adatigénylésemet. Kérem az adatigénylés teljesítését, függetlenül attól, hogy az egyetemnek melyik szervezeti egysége fogja azt teljesíteni (pl. Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, HÖK, stb.).

A HÖK határozatainak szerintem az interneten is elérhetőnek kellene lenniük, hiszen a szervezet egészére és a HÖK összes tagjára - hallgatók ezreire - vannak a határozatok hatással.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment RH 59 8 Szab J nos.pdf
255K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/59-8/2015.

Szabó János                         

részére

                                                                                                         
    

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

2015. március 9. napján érkezett elektronikus levelére válaszolva
tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségi
jegyzőkönyve 2014.05.22-i, 2014.06.10-i, és 2014.06.30-i ülés”, valamint a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének határozatai
2013.09.01. és 2014.12.31. közötti időszakra vonatkozóan” tárgyú közérdekű
adatigénylését, ismételten továbbítottam Vámosi Péter elnök úr részére,
kérve, hogy a jogszabályi kötelezettségekre tekintettel, szíveskedjék a
kért adatszolgáltatást teljesíteni.

 

Budapest, 2015. március 16.

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
              Dr. Stefka Nóra 

 

 

 
 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Az adatigénylés teljesítését a mai napig várom.
Kérem az adatigénylés teljesítését és hatásos intézkedések megtételét, hogy a HÖK jogszabálysértő módon ne titkolhassa el adatait az egyetemük hallgatói, a hök testületei és a közérdekű adatok igénylői elől.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Erdeklodo Hallgato hozzászólt ()

A HATÁROZATOKAT MEG KELL KÜLDENI MINDEN ELNÖKSÉGI TAGNAK.

A SOTE HÖK honlapján találtam itt:
http://semmelweis.hu/ehok/files/2014/11/...
ezt a szöveget:
14. §-ban
"(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét.
(4) A jegyzőkönyvet az ülés utáni 15. munkanapig meg kell küldeni a testület tagjainak a testület elektronikus levelezési listáján keresztül, továbbá a Titkárság részére, ahol azt azt azt 3 évig meg kell őrizni."

A SOTE honalpján is találtam egy alapszabályt itt:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/201...

Ennek a 7. § (6) bekezdése:
"(6) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülésen megjelentek nevét és a testület
határozatait, a szavazati arányokkal. A határozatokat egy héten belül meg kell küldeni a Kari Hallgatói
Önkormányzatoknak, illetve az érintetteknek. A jegyzőkönyv összeállításáról, a határozatok eljuttatásáról,
kihirdetéséről az EHÖK elnöke köteles gondoskodni."

Szóval találtam az egyetem és a HÖK honlapján is egy-egy alapszabályt. Az egyik szerint 1 héten belül, a másik szerint 15 munkanapon belül kell kiküldeni a határozatokat/jegyzőkönyveket.

Ezek nélkül hogy tud működni a HÖK? Ezek hogyan maradhatnak titokban? Mi lesz a döntések sorsa?

Az adatigénylés nem teljesítése jogszabálysértés!!!!
Ha pedig a testület tagjainak sincs kiküldve, az azt jelenti, hogy a HÖK még saját alapszabályát is megszegi :)
Kérdezzük meg a HÖK legfőbb szervének tagjait, HOL VANNAK A HATÁROZATOK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK!!!!!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei