Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat alapszabályai

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 2012.01.01-óta hatályos alapszabályát, ha azóta módosításra került az alapszabály, akkor az egységes szerkezetű alapszabály szövegeket, feltüntetve, hogy az adott alapszabály-szöveg mettől meddig volt, illetve az utolsó - hatályos - változat mióta van hatályban. Az egyes alapszabályszövegeknél a szenátusi jóváhagyás időpontját is kérem feltüntetni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 21.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: SE EHÖK


Attachment KOZERDEKU SZABO JANOS VALASZ 20001.pdf
504K Download View as HTML


Tisztelt Szabó János!

Vámosi Péter, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke
megbízásából mellékletben csatolom válaszlevelét.

Tisztelettel,
Ivánné Jacsó Anikó
gazdasági ügyintéző
Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzat

----- Original Message -----
From: "János Szabó" <[FOI #4510 email]>
To: <[email address]>; <[Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email]>
Sent: Tuesday, April 21, 2015 6:45 AM
Subject: Közérdekű adat igénylés - Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat
alapszabályai

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis
Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 2012.01.01-óta hatályos alapszabályát, ha
azóta módosításra került az alapszabály, akkor az egységes szerkezetű
alapszabály szövegeket, feltüntetve, hogy az adott alapszabály-szöveg mettől
meddig volt, illetve az utolsó - hatályos - változat mióta van hatályban. Az
egyes alapszabályszövegeknél a szenátusi jóváhagyás időpontját is kérem
feltüntetni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb
igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail
címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor
kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben
az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 21.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4510 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat nem a(z)
[Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud
weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével
kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt SE EHÖK!

A HÖK alapszabályaira - amik a hallgatókra vonatkozó nyilvános szabályzatok - többen és többször nyújtottak be adatigénylést, köztük én is ezt az igénylést.

Az egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatója KS/JIF/125-8/2015. számú levelében kifjetette, hogy "3.) Mint, ahogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
is tájékoztattuk a hallgatói önkormányzat demokratikus alapelvek alapján létrejövő érdekképviseleti szervezet, mely az anyagi jogi igény tekintetében legitimációval, és mint ilyen közvetlen adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik.".

A Jogi és Igazgatási Főigazgató véleménye megfelelő és illetékes
jogi szakértő véleménye, amely egyértelműen tisztázza a kérdést.
Éppen ezért 2015. május 12-én kelt - a jogszabályi határidőt amúgy
is túllépő - levele álláspontom szerint irreleváns.

A kért adatigénylést kérem, haladéktalanul teljesítse, akár úgy,
hogy az alapszabályok különböző időben hatályos változatait megküldi részemre, vagy küldje meg a Jogi és Igazgatási Főigazgató részére, hogy ő telhesíthesse az adatigénylést.

Teljes mértékében elfogadhatatlan, hogy hosszú ideje húzódó
adatigénylést az egyetem egyes szervezeti egységei "ping-pongozás"
módszerével ne teljesítsék.

Levelemet megküldöm a Jogi és Igazgatási Főigazgatónak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjének is.

Ismételten kérem a közérdekű adatigénylés teljesítését!

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei