Semmelweis Egyetem HÖK és IÖCS gazdákodása, képviselők.

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Semmelweis Egyetem EHÖK és részönkormányzatainak (ÁOK, EKK, ETK, FOK, GYTK) választott és kinevezett tagjainak neveit és betöltött funkciójukat.

- 2014-es évben minden olyan juttatást, akár állandó vagy egyszeri jelleggel került kifizetésre, melyet az előző kérdésemben feltett személyek kaptak. Ha bármilyen kiegészítő juttatást kaptak (úti- vagy telefonköltség elszámolás stb.) kérem azt is tüntessék fel.

- a Semmelweis Egyetem EHÖK és részönkormányzatainak (ÁOK, EKK, ETK, FOK, GYTK) 2014-es gazdasági elszámolását külön-külön.

- az IÖCS 2014-es gazdasági elszámolását, képviselőinek neveit és a nekik kifizetett juttatásokat.

- a 2014-es SE gólyatábor részletes gazdasági elszámolását.

- a 2014-es SE gólyabál részletes gazdasági elszámolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 20.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment JIF 24 2 2015 Kov cs kos v laszlev l.pdf
308K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/JIF/24-2/2015.

Kovács Ákos                                    

részére

                                                                                                         
    

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

 

 

„Közérdekű adat igénylés – Semmelweis Egyetem HÖK és IÖCS gazdálkodása,
képviselők” tárgyú megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a
Semmelweis Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzataira
vonatkozó közérdekű adatigénylését kérem, szíveskedjék közvetlenül a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökéhez, Vámosi Péter elnök
úrhoz címezni (e-mail cím: [email address]), vagy személyesen
felkeresni a 1089 Budapest VIII., Nagyvárad tér 4. sz. alatt található
Hallgatói Centrumot.

 

Az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) gazdálkodására vonatkozó közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban pedig kérem, közvetlenül az IÖCS elnökét,
Ludányi Zsófia elnök asszonyt (e-mail cím: [1][email address],
postacím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) megkeresni.

 

 

 

                                  

                        Szíves megértését kérve, tisztelettel:

 

                                                                                  
                        Dr. Stefka Nóra 

 

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[2][SE request email]

 
>>> Kovács Ákos<[FOI #4031 email]> 2015.02.20. 13:46
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Semmelweis Egyetem EHÖK és részönkormányzatainak (ÁOK, EKK, ETK, FOK,
GYTK) választott és kinevezett tagjainak neveit és betöltött funkciójukat.

- 2014-es évben minden olyan juttatást, akár állandó vagy egyszeri
jelleggel került kifizetésre, melyet az előző kérdésemben feltett
személyek kaptak. Ha bármilyen kiegészítő juttatást kaptak (úti- vagy
telefonköltség elszámolás stb.) kérem azt is tüntessék fel.

- a Semmelweis Egyetem EHÖK és részönkormányzatainak (ÁOK, EKK, ETK, FOK,
GYTK) 2014-es gazdasági elszámolását külön-külön.

- az IÖCS 2014-es gazdasági elszámolását, képviselőinek neveit és a nekik
kifizetett juttatásokat.

- a 2014-es SE gólyatábor részletes gazdasági elszámolását.

- a 2014-es SE gólyabál részletes gazdasági elszámolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 20.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #4031 email]

Is [SE request email] the wrong address for Közérdekű adat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[SE request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Rektori Hivatal!

Mivel a Semmelweis Egyetem az adatgazda, így kérem belső szervezeti egységeikkel Önök egyeztessék a kérdést -ahogy egyébként minden más egyetem esetében is történt.

Köszönettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei