Semmelweis Egyetem HÖK-kel összefüggő perek, peren kívüli bírósági eljárások és költségeik

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között 2013.06.30 óta folyamatban lévő és folyamatban volt (bármely eredménnyel megszűnt) volt peren kívüli eljárások főbb adatait (felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások kezdő időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés főbb tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre emelkedés időpontja)

2. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata vagy annak vezetője, Vámosi Péter működésével kapcsolatosan folyamatban lévő vagy lezárt peres eljárások főbb adatait - különös tekintettel a közérdekű adatigénylések teljesítésének elmulasztása miatt a médiából is ismerten folyamatban lévő perekre (felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások kezdő időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés főbb tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre emelkedés időpontja)

3. az összes előbbi eljárással kapcsolatosan a Hallgatói Önkormányzat kereteiből, illetve az egyetemi költségvetésből eddig kifizetett összegek, már megtörtént megrendelések várható kifizetési összegeit, folyamatban lévő megrendelések várható kifizetési összegeit a következő adattartalommal (jogosult neve, kifizetés jogcíme, kifizetés időpontja, még ki nem fizetett tételek esetén a jogosult neve, kifizetés jogcíme, kifizetés várható összege, kötelezettségvállalás időpontja)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Amennyiben nem áll minden adat a rendelkezésére, akkor az összes rendelkezésére álló adat megküldését kérem, a rendelkezésre nem álló esetében annak megnevezését, hogy az adatok kitől kérhetőek.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 7.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Sajnos adatigénylésemre hónapok óta nem kaptam választ, megsértve ezzel a hatályos jogszabályokat. Kérem az adatigénylés teljesítését, a jogszabályok betartását. Azok még a Semmelweis Egyetem HÖK-re és annak vezetőjére, Vámosi Péterre is vonatkoznak.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei