Semmelweis Egyetem HÖK-kel összefüggő perek, peren kívüli bírósági eljárások és költségeik

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között 2013.06.30 óta folyamatban lévő és folyamatban volt (bármely eredménnyel megszűnt) volt peren kívüli eljárások főbb adatait (felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások kezdő időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés főbb tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre emelkedés időpontja)

2. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata vagy annak vezetője, Vámosi Péter működésével kapcsolatosan folyamatban lévő vagy lezárt peres eljárások főbb adatait - különös tekintettel a közérdekű adatigénylések teljesítésének elmulasztása miatt a médiából is ismerten folyamatban lévő perekre (felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások kezdő időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés főbb tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre emelkedés időpontja)

3. az összes előbbi eljárással kapcsolatosan az egyetemi költségvetésből (ideértve az abból a HÖK részére elkülönített összegeket is) eddig kifizetett összegek, már megtörtént megrendelések várható kifizetési összegeit, folyamatban lévő megrendelések várható kifizetési összegeit a következő adattartalommal (jogosult neve, kifizetés jogcíme, kifizetés időpontja, még ki nem fizetett tételek esetén a jogosult neve, kifizetés jogcíme, kifizetés várható összege, kötelezettségvállalás időpontja)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Amennyiben csak az adatok egy része áll rendelkezésre, kérem a rendelkezésre álló adatok megküldését és a rendelkezésre nem állóak vonatkozásában pedig annak megnevezését, akitől azok kérhetőek.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 7.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Semmelweis Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy igénylésére vonatkozóan a jogszabályban meghatározott
határidő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 29 § (2) bekezdése alapján meghosszabbításra
kerül.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Stefka Nóra
jogi és igazgatási főigazgató

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500/55239,
+36-1-266-0450
E-mail: [1][email address]
>>> Szabó János<[FOI #4882 email]> 2015.06.07. 20:10
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem
között 2013.06.30 óta folyamatban lévő és folyamatban volt (bármely
eredménnyel megszűnt) volt peren kívüli eljárások főbb adatait
(felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások kezdő
időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés főbb
tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre emelkedés
időpontja)

2. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata vagy annak vezetője,
Vámosi Péter működésével kapcsolatosan folyamatban lévő vagy lezárt peres
eljárások főbb adatait - különös tekintettel a közérdekű adatigénylések
teljesítésének elmulasztása miatt a médiából is ismerten folyamatban lévő
perekre (felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások
kezdő időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés
főbb tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre
emelkedés időpontja)

3. az összes előbbi eljárással kapcsolatosan az egyetemi költségvetésből
(ideértve az abból a HÖK részére elkülönített összegeket is) eddig
kifizetett összegek, már megtörtént megrendelések várható kifizetési
összegeit, folyamatban lévő megrendelések várható kifizetési összegeit a
következő adattartalommal (jogosult neve, kifizetés jogcíme, kifizetés
időpontja, még ki nem fizetett tételek esetén a jogosult neve, kifizetés
jogcíme, kifizetés várható összege, kötelezettségvállalás időpontja)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Amennyiben csak az adatok egy része áll rendelkezésre, kérem a
rendelkezésre álló adatok megküldését és a rendelkezésre nem állóak
vonatkozásában pedig annak megnevezését, akitől azok kérhetőek.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június  7.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4882 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Semmelweis Egyetem


Attachment elj r sok k z rdek H K.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
1.) Csatoltan megküldöm az adatszolgáltatást.
2.) Nem áll rendelkezésünkre információ a Semmelweis Egyetem Hallgatói
Önkormányzata "működésével kapcsolatosan folyamatban lévő vagy lezárt
peres eljárások" adatairól.
Nem áll rendelkezésünkre információ Vámosi Péter "működésével
kapcsolatosan folyamatban lévő vagy lezárt peres eljárások" adatairól.
3.) Nem értelmezhető a jelen pontban megfogalmazott igénylés, kérjük
pontosítani.
 

Dr. Stefka Nóra jogi és igazgatási főigazgató

megbízásából

 

Tisztelettel

 

Semmelweis Egyetem

Jogi Igazgatóság

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500/55239,
+36-1-266-0450
E-mail: [1][email address]
>>> Szabó János<[FOI #4882 email]> 2015.06.07. 20:10
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem
között 2013.06.30 óta folyamatban lévő és folyamatban volt (bármely
eredménnyel megszűnt) volt peren kívüli eljárások főbb adatait
(felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások kezdő
időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés főbb
tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre emelkedés
időpontja)

2. a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata vagy annak vezetője,
Vámosi Péter működésével kapcsolatosan folyamatban lévő vagy lezárt peres
eljárások főbb adatait - különös tekintettel a közérdekű adatigénylések
teljesítésének elmulasztása miatt a médiából is ismerten folyamatban lévő
perekre (felperes/kérelmező neve, alperes/kérelmezett neve, eljárások
kezdő időpontja, tárgya, jelenlegi állása, ha van döntés, akkor a döntés
főbb tartalma, időpontja, ha jogerőre emelkedett, akkor a jogerőre
emelkedés időpontja)

3. az összes előbbi eljárással kapcsolatosan az egyetemi költségvetésből
(ideértve az abból a HÖK részére elkülönített összegeket is) eddig
kifizetett összegek, már megtörtént megrendelések várható kifizetési
összegeit, folyamatban lévő megrendelések várható kifizetési összegeit a
következő adattartalommal (jogosult neve, kifizetés jogcíme, kifizetés
időpontja, még ki nem fizetett tételek esetén a jogosult neve, kifizetés
jogcíme, kifizetés várható összege, kötelezettségvállalás időpontja)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Amennyiben csak az adatok egy része áll rendelkezésre, kérem a
rendelkezésre álló adatok megküldését és a rendelkezésre nem állóak
vonatkozásában pedig annak megnevezését, akitől azok kérhetőek.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június  7.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4882 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Köszönöm az adatok megküldését az 1. kérdésre.
A 2. kérdéshez: a kimittud.atlatsz.hu oldalon számos adatigénylés van, amit a Semmelweis Egyetem HÖK nem teljesített.
A http://allevents.in/budapest/sote-h%C3%9... címen is látható, hogy volt leaglább 1 per, aminek volt egy tárgyalása július 10-én. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez az ügy hol tart és még van-e több ilyen.
Azt is szeretném kéredezni, hogy más hatóságnál (pl. NAIH) van-e, volt-e folyamatban eljárás adatigénylésekkel kapcsolatosan az Egyetem/a HÖK-kel összefüggésben, hány ilyen eljárás volt, és ezeknek mi lett az eredménye?
A 3. kérdés pontosítása. Az 1. és 2. pont ügyeivel kapcsolatban milyen költség keletkezett az Egyetemen, azaz a megküldött adatszolgáltatásban lévő 2 jogi eljárással, a 2. pontban írt perrel, esetleg más ilyen perekkel összefüggésben milyen költségek keletkeztek (ideértve a kötelezettségvállalásokat, megrendeléseket, szerződéseket is, függetlenül attól hogy a számla ki van-e fizetve). Ha esetleg más költség, bírság, jogi képviseleti díj, stb. keletkezett az adatigénylések teljesítésének elmaradásával kapcsolatosan, akkor azok megküldését is kérem.

Köszönöm, üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Semmelweis Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

 

A felvetett kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni:

 

Hatósági, peres eljárások:

·       Az Info tv. szerinti NAIH vizsgálati és hatósági eljárás a
Semmelweis Egyetemmel szemben nincs folyamatban.

·       A Fővárosi Törvényszéken 20. P. 22. 240/2015. ügyszám alatt
folyamatban van per.

- G. Szabó Dániel adatigénylő felperes 2015. május 26-án keresetet
terjesztett elő a Fővárosi Törvényszéken a SE HÖK alperes ellen közérdekű
adat kiadása iránt

- A perben a Fővárosi Törvényszék 2015. július 10. napján tartott első
tárgyalást, amelyen az alperes törvényes képviselője nem jelenet meg.

- A tárgyaláson a bíróság felhívta alperest, hogy a tárgyaláson
elhangzottakra vonatkozó észrevételeit és az esetleges további bizonyítási
indítványait - mellőzés terhe mellett - 15 napon belül tegye meg.

További peres, hatósági eljárásról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságnak
nincs tudomása.

 

Költségek:

·       nemperes eljárásban a Semmelweis Egyetem képviseletében:

1. 2015.01.13—án megkötött RTIT/27/3/2015. iktatószámú és az „SE HÖK az SE
Szenátus ellen indított eljárás jogi képviselete” tárgyú szerződés alapján
kiállított 1.511.300 Ft értékű számla kifizetése folyamatban van, mely
2015.05.28-ig tartalmazza az ügyvédi költségeket.

2. Kifizetésre került 10.000 Ft összegű eljárási díj megszüntetése a HÖK
által kezdeményezett első eljárással kapcsolatosan.

3.Kifizetésre került 15.000 Ft összegű eljárási díj a KS/RH/RHT/75-2/2014.
számú végzés hatályon kívül helyezése kapcsán.

·       nemperes eljárásban a HÖK képviseletében költségigényt még nem
érvényesítettek

·       peres eljárásban költségigényt még nem érvényesítettek

 

Dr. Stefka Nóra jogi és igazgatási főigazgató

megbízásából

 

Tisztelettel

 

Semmelweis Egyetem

Jogi Igazgatóság

Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500/55239,
+36-1-266-0450
E-mail: [1][email address]

>>> Szabó János<[FOI #4882 email]> 2015.08.10. 13:59
>>>
Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Köszönöm az adatok megküldését az 1. kérdésre.
A 2. kérdéshez: a kimittud.atlatsz.hu oldalon számos adatigénylés van,
amit a Semmelweis Egyetem HÖK nem teljesített.
A
[2]http://allevents.in/budapest/sote-h%C3%9...
címen is látható, hogy volt leaglább 1 per, aminek volt egy tárgyalása
július 10-én. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez az ügy hol tart és még van-e
több ilyen.
Azt is szeretném kéredezni, hogy más hatóságnál (pl. NAIH) van-e, volt-e
folyamatban eljárás adatigénylésekkel kapcsolatosan az Egyetem/a HÖK-kel
összefüggésben, hány ilyen eljárás volt, és ezeknek mi lett az eredménye?
A 3. kérdés pontosítása. Az 1. és 2. pont ügyeivel kapcsolatban milyen
költség keletkezett az Egyetemen, azaz a megküldött adatszolgáltatásban
lévő 2 jogi eljárással, a 2. pontban írt perrel, esetleg más ilyen
perekkel összefüggésben milyen költségek keletkeztek (ideértve a
kötelezettségvállalásokat, megrendeléseket, szerződéseket is, függetlenül
attól hogy a számla ki van-e fizetve). Ha esetleg más költség, bírság,
jogi képviseleti díj, stb. keletkezett az adatigénylések teljesítésének
elmaradásával kapcsolatosan, akkor azok megküldését is kérem.

Köszönöm, üdvözlettel:

Szabó János

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Semmelweis Egyetem


Attachment H K Eln ks g hat rozatai 20141231.pdf
333K Download View as HTML

Attachment SKMBT C22015102215500.pdf
257K Download View as HTML


KS/JIF/659-12/2015.
 
 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500/55239,
+36-1-266-0450
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Munkajogi perek

A(z) Semmelweis Egyetem részére Gereblyés Márton által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei