Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiss Hanga Klára, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Semmelweis Egyetem HÖK Küldöttgyűlés tagjainak jogviszonya

Kiss Hanga Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Oktatási Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kiss Hanga Klára to read a recent response and update the status.

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Oktatási Hivatal!

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlés tagjainak jogviszonyát már kilenc hónapja kértem az egyetemtől, még sem tudták kiadni, úgy látszik amiatt, mert a HÖK nem hajlandó adatot szolgáltatni.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

Mivel a Küldöttgyűlés a HÖK legfőbb döntéshozó szerve, a szenátorokat ő választja, a költségvetést is ő fogadja el, ezért ezen hallgatók jogviszonystátuszai közérdekű adatoknak minősülnek. Emiatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Semmelweis Egyetem HÖK Küldöttgyűlési tagjainak, nevezetesen az alábbi személyek vonatkozásában azt, hogy a 2015/2016. tanév II., a 2016/2017. tanév I. és II. félévében, valamint a jelen félévben rendelkeztek-e jogviszonnyal a Semmelweis Egyetemen és ha igen, az aktív vagy passzív volt.

Ármós Richárd
Bartsch Oliver
Budai Marcell
Caner Turan
Erdősi Viktor
Ferenczi Szabolcs
Gyulay Kata Klára
Hetényi Gergely
Kósa László
Kovács Réka Sára
Nagy Lilla Nikoletta
Németh Attila
Rácz Melinda
Szabó Cintia Alexandra
dr. Szanyi Szilárd
dr. Szécsényi-Nagy Balázs
Szomolányi Zsuzsa Gabriella
Szmodics Bálint Dávid

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 1.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Feladó: adatigenyles
Oktatási Hivatal


Attachment V lasz SE H K K ld ttgy l s.pdf
155K Download View as HTML


Tisztelt Kiss Hanga Klára!

Mellékelten küldöm a Közérdekű adat igénylés - Semmelweis Egyetem HÖK Küldöttgyűlés tagjainak jogviszonya tárgyú megkeresésére készített válaszlevelet.

Üdvözlettel:
Previákné dr. Mázsári Ágnes
Belső adatvédelmi felelős

OKTATÁSI HIVATAL
Hatósági Jogi Osztály
H-1122 BUDAPEST, Maros u. 19–21.
Tel.: +36-1-477-3236

E-mail: [email address]
WEB: www.oktatas.hu

 Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiss Hanga Klára, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Hanga Klára:
Csak a(z) Oktatási Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Küldöttgyűlés tagjai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Kiss Hanga Klára által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei