Semmelweis Egyetem magasabb vezetői és vezetői kinevezések és megbízások

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2012. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása közötti időszakban:

1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján hány darab vezetői és magasabb vezetői kinevezés történt az egyetemen;

2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján hány darab vezetői és magasabb vezetői megbízás történt az egyetemen;

3) A vezetői és magasabb vezetői megbízások felsorolását, illetve azt, hogy ezek melyik munkakörben és milyen időtartamban voltak vagy vannak érvényben;

4) A megbízással érintett munkakörök felsorolását, feltüntetve, hogy az adott időszakban a megbízott közalkalmazott melyik eredeti munkakörén felül látta vagy látja el a vezetõi vagy magasabb vezetői megbízást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 14.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Semmelweis Egyetem


Attachment Semmelweis Egyetem vezet i magasabb vezet i megb z sok 2012.xlsx
50K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan megküldöm az Ön által kért igényléshez kapcsolódó
adatszolgáltatást összesített táblázati formában.
Ezúton szeretném jelezni, hogy a hatályos közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján vezetői pozíciót csak és kizárólag
eredeti munkakör betöltése mellett, megbízással lehet betölteni, így a
"kinevezett vezető" fogalom (és ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás) nem
értelmezhető.
 
Tisztelettel,
Dr. Stefka Nóra
főigazgató
 

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500/55239,
+36-1-266-0450
E-mail: [1][email address]
>>> Szabó János<[FOI #4646 email]> 2015.05.14. 13:38
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2012. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása közötti időszakban:

1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján hány darab
vezetői és magasabb vezetői kinevezés történt az egyetemen;

2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján hány darab
vezetői és magasabb vezetői megbízás történt az egyetemen;

3) A vezetői és magasabb vezetői megbízások felsorolását, illetve azt,
hogy ezek melyik munkakörben és milyen időtartamban voltak vagy vannak
érvényben;

4) A megbízással érintett munkakörök felsorolását, feltüntetve, hogy az
adott időszakban a megbízott közalkalmazott melyik eredeti munkakörén
felül látta vagy látja el a vezetõi vagy magasabb vezetői megbízást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 14.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4646 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Novák Hunor "gyerekorvos"?

A(z) Magyar Orvosi Kamara részére Kiss Andrea által

Rektorválasztás ütemterve

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó Viktor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei