Sikerdíjak

galba-deák ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: galba-deák ádám

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Volánbusz Zrt és az ő általa megbízott behajtó cégek és
ügyvédek munkadíja érdekel. Sikerdíjért dolgoznak-e vagy
általányban? Érdekük-e a több büntetés beszedése vagy sem?
Megkérdeztem már ezt többször a megbízott Szentinel Kft-től
([email address]), de üzleti titokra hivatkoztak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 30.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: info
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Galba-Deák Ádám

részére

 

 

Tárgy: Válasz adatigénylésre

 

 

Tisztelt Galba-Deák Ádám!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) részére
küldött közérdekű adat igénylése iránti kérelmére az alábbi t á j é k o z
t a t á s t adjuk:

 

 

A 2015. április 30. napján e-mailben küldött megkeresésében a VOLÁNBUSZ
Zrt. által megbízott behajtó cégek és ügyvédek munkadíjára vonatkozóan, a
pótdíjazás témaköréhez kapcsolódóan arra a kérdésre vár választ, hogy
sikerdíjért dolgoznak-e vagy átalányban, illetve érdekük-e a több büntetés
beszedése vagy sem.

 

Társaságunk jegy- és bérletellenőrzési tevékenységét egy konzorcium látja
el. Az ellenőrzési tevékenység díjazása meghatározott ellenőri óraszámhoz
kötött. Amennyiben az ellenőrzések keretében kiszabott pótdíjazás mértéke
elér egy bizonyos szintet, úgy erre tekintettel további díjazásra tarthat
igényt. Az ellenőrzést végző személyek a konzorcium tagjainak
munkavállalói, így ezen belső rendszerre nincs rálátásunk.

 

A konzorciummal kötött vállalkozási szerződések honlapunkon az alábbi
linkeken a közérdekű adatok kategóriában megtalálhatók:

-
[1]http://www.volanbusz.hu/files/public/Koz...

-
[2]http://www.volanbusz.hu/files/public/Koz...

-
[3]http://www.volanbusz.hu/files/public/Koz...

 

A VOLÁNBUSZ által megbízott ügyvédek alapvetően peres ügyek képviseletét
végzik, jegy-és bérletellenőrzéssel kapcsolatosan nem járnak el.

 

Az utazási jogosultság ellenőrzése keretében a cél a visszaélések és
jogosulatlan kedvezmények igénybevételének megelőzése. A pótdíjazás
szankciójának alkalmazása a büntetőjogban is alkalmazott büntetési
tételekhez hasonlóan a prevenciót hivatott szolgálni, valamint visszatartó
erővel bír, tehát nem a több büntetés beszedése, hanem a jogkövető
magatartás és az utazási jogosultságok megfelelő alkalmazásának
biztosítása a cél.

 

 

Budapest, 2015. május 12.

 

 

Tisztelettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő galba-deák ádám:
Csak a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Munkajogi perek

A(z) Semmelweis Egyetem részére Gereblyés Márton által

bírság

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Farkas Flóra által

Vivienvíz beszerzés

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére Farkas Sándor által

Buszmegálló

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei