SIP-szerződések

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.12.19. és 2017.09.07. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő szerződések listáját, feltüntetve azon a szerződéskötések tárgyát és dátumát, a szerződések értékét, és a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt.


Attachment UTF 8 T bl zat nett 5 milli forint k telezetts gv llal st el r szerz d sek list ja.pdf
371K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozva a 2017. szeptember 7. napján kelt, „adatszolgáltatás” tárgyú
elektronikus levelére, melyben a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.
2016.12.19. és 2017.09.07. között kötött, nettó 5 millió forint
kötelezettségvállalást elérő szerződéseinek listáját kéri, feltüntetve a
szerződéskötések tárgyát és dátumát, a szerződések értékét, és a
szerződéses partnerek nevét, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőben mellékelten megküldjük a kért
adatokat.

Tisztelettel:

Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

2017.09.07. 11:28 keltezéssel, Erdélyi Katalin írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei