Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lakatos Vivien, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Somorjai Ágnes a vakisk.hu igazgatója beszámol a közfinanszírozásból származó jövedelmével 2013-2017 közötti időszakban

Lakatos Vivien küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Lakatos Vivien to read a recent response and update the status.

Feladó: Lakatos Vivien

Delivered

Tisztelt Somorjai Ágnes igazgató!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen feltölteni pdf formátumban az atlatszo.hu oldalra a 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 években közfinanszírozásban szerzett bruttó éves jövedelmeit (5 db számot) jutalmakkal, vezetői és egyéb pótlékokkal együtt az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint. Bízom benne, hogy Somorjai Ágnes igazgató törvénytisztelő és példát mutató becsületes állampolgár, aki első kérésre teljesíti az közérdekű adat szolgáltatási feladatát.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 16.

Üdvözlettel:

Dr. Lakatos Vivien

Hivatkozása ide

Feladó: Igazgató
Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona


Attachment image001.jpg
5K Download


Tisztelt dr. Lakatos Vivien!

Aluljegyzett Somorjai Ágnes a Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Készségfejlesztõ Iskolája, Egységes Módszertani Intézménye,
Kollégiuma és Gyermekotthona képviselõjeként eljárva a 2018. november 16.
napján 21:25:29-kor a [1][Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona request email] e-mail címre küldött,
„Somorjai Ágnes a vakisk.hu igazgatója beszámol a közfinanszírozásból
származó jövedelmével 2013-2017. közötti idõszakban” tárgyú közérdekû adat
iránti igényére (a továbbiakban: igény) hivatkozással az alábbi
tájékoztatást adom:

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 3. § 9. pontja alapján Somorjai Ágnes intézményvezetõ
nem minõsül az igényben megjelölt adatok adatkezelõjének. Ugyanígy a Vakok
Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztõ Iskolája,
Egységes Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona sem a
közérdekû adat kiadása iránti igényben megjelölt adatok adatkezelõjének,
így az igény teljesítéséhez szükséges feladat- és hatáskörrel a címzett
nem rendelkezik.

Az igényben megjelölt adatok továbbá nem minõsülnek közérdekû adatnak vagy
közérdekbõl nyilvános személyes adatnak, ezáltal az igény nem minõsíthetõ
közérdekû adat kiadása iránti igénynek.

Tájékoztatom Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5)
bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében, a közérdekû adatok vagy a közérdekbõl nyilvános
adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok gyakorlásával kapcsolatban
bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatom továbbá Önt, hogy közérdekû adat megismerésére vonatkozó
igénye elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye
elutasításának közlésétõl számított harminc napon belül kell a Fõvárosi
Törvényszéken megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylõ a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetésérõl, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Üdvözlettel:

 

Somorjai Ágnes

intézményvezetõ

 

Vakok Iskolája

1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

 

[2]csak-logo

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona request email]

Hivatkozása ide

Tóvári Eszter hozzászólt ()

Somorjai Ágnes iskola igazgatónak sem szövegértéseből, sem törvénytiszteletből nem sikerült példát mutatni, nagy nyilvánosság előtt. Iskola igazgatóként közfeladatot lát el, kb. 5 milliárd Ft-os költségvetéssel rendelkező intézményt vezet úgy-ahogy tessék-lássék módon, olyan "szakképzést" végez 2018.09-től, amiben soha nem fognak tudni a súlyosan látássérültek elmenni dolgozni a szigorú munkavédelmi szabályok miatt. Vak pékre kb. annyi igény van a munkaerőpiacon, mint kamion sofőrre.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
3.§
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Link to this

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lakatos Vivien, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lakatos Vivien:
Csak a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei