Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóvári Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Somorjai Ágnes a vakok iskálájának igazgatója nyilatkozik a takarítási költségekről

Tóvári Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóvári Eszter to read a recent response and update the status.

Feladó: Tóvári Eszter

Delivered

Tisztelt Somorjai Ágnes igazgató!

(Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ala... - "A mindennapos takarítás alkalmával ugyanakkor nem mindig jut idő olyan aprólékos dolgokra, mint a folyosón, fürdőhelyiségekben lévő kilincsek tisztítása.."

1. Hány főállású takarító dolgozik naponta az épületben?

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ala... - „Az iskola kollégiumában természetesen dolgoznak takarítók, de arra nincs erőforrás, hogy egy tavaszi nagytakarítással felérő munkát elvégezzenek egy délután alatt."

2. Mennyi idő alatt tud az épületben dolgozó takarító személyzet tavaszi nagytakarítással felérő munkát elvégezni?

3. Mekkora értékű munkát végeztek (eFt) a cikkben szereplő esemény során?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a kimittud.atlatszo.hu oldalra feltölteni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 8.

Üdvözlettel:

Tóvári Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: Vakok Iskolája Titkárság
Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona


Attachment csak logo.jpg
63K Download


1.       Kérdés: Hány főállású takarító dolgozik naponta az épületben?

 

Válasz: E pont tekintetében nem az Intézmény az adatgazda.

 

 

2.       Kérdés: Mennyi idő alatt tud az épületben dolgozó takarító
személyzet tavaszi nagytakarítással felérő munkát elvégezni?

 

Válasz: A feladat elvégzéséhez nagyjából megegyező idő szükséges, mint a
takarítással foglalkozó vállalkozások számára általában szükséges
időráfordítás.

 

 

3.       Kérdés: Mekkora értékű munkát végeztek (eFt) a cikkben szereplő
esemény során?

Válasz: Nem egyértelmű a kérdés, nem számszerűsíthető az önkéntes munka
értéke.

--

Üdvözlettel:

Dávid Attiláné
iskolatitkár

Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Kollégiuma és Gyermekotthona

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Tel: 06/1-363-3343 fax: 06/1-363-1906

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóvári Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóvári Eszter:
Csak a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei