Somorjai Ágnes igazgató elszámol a teljes 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. évek költségvetésével tételesen (Vakisk)

Tóth Károly küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Tóth Károly

Tisztelt Somorjai Ágnes igazgató!

(Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Diákotthona és Gyermekotthona)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004. évekre vonatkozóan.

01 Könyvviteli Mérleg
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelo járulékok
eloirányzata és
teljesítése
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eloirányzata és
teljesítése
04 Egyéb muködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások,
valamint az
ellátottak pénzbeli juttatásainak eloirányzata és teljesítése
05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások,
lakástámogatás és lakásépítés eloirányzata, teljesítése
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok
beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függo,
átfutó, kiegyenlíto kiadások
eloirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának,
törlesztésének részletezése)
07 Közhatalmi bevételek, intézményi muködési bevételek, muködési
célú átvett
pénzeszközök eloirányzata és teljesítése
08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
eloirányzata és teljesítése
09 Támogatások, támogatásértéku bevételek, kiegészítések
eloirányzata és
teljesítése
10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és
igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függo, átfutó, kiegyenlíto, illetve
továbbadási
célú bevételek eloirányzata és teljesítése(Támogatási célú
kölcsönök
visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
21 Kiadások tevékenységenként (muködési és felhalmozási célú
teljesített
pénzeszközátadások részletezése)
22 Bevételek tevékenységenként (muködési célra kapott juttatások és
felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
23 Költségvetési eloirányzatok egyeztetése
24 Pénzforgalom egyeztetése
27 Letéti számla pénzforgalma
29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOÍRT TAGOLÁSA
30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOÍRT TAGOLÁSA
34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben
foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi
juttatásai
36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlása
37 Feladatmutatók állománya
38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre
átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának
alakulása
44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az
országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás
adósságállományának évenkénti alakulása
53 Tájékoztató adatok
57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok
állományának és értékvesztésének alakulása
58 Követelések részletezése
59 Kötelezettségek részletezése
60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni
részesedést jelento
befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
értékhelyesbítésének alakulása
75 Intézményi eloirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt
adatokat elektronikus úton szíveskedjen az atlatszo.hu oldalra
hiánytalanul feltölteni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 24.

Üdvözlettel:

Tóth Károly

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Károly:
Csak a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei