Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Somorjai Ágnes vakisk.hu igazgatója összefoglalja a kért közérdekű adatokat

Kovács Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Árpád to read recent responses and update the status.

Feladó: Kovács Árpád

Delivered

Tisztelt Somorjai Ágnes igazgató!

(Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott 1. kérdésre adott válaszban szíveskedjen megadni az adatgazda nevét, elérhetőségét, hogy fel lehessen tenni neki a kérdést.

2.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott 2. kérdésre adott válaszban a hivatkozott házirend mely pontjai vonatkoznak a szakképzésben résztvevőkre? Szíveskedjen idézni belőle, feltölteni erre a honlapra, hogy utólag mindenkinek egyértelmű legyen, ne lehessen manipulálni.

3.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott 3. és 4. kérdésre nemleges válasz érdekezett, azaz nem mérték fel az igényt a vak pékekre illetve nem végeztek munkavédelmi kockázat elemzést. Kinek a személyi felelőssége (név szerint), ha az elmulasztott felmérések nyomán nem kaphatnak az iskolát elvégző vak pék tanonc alkalmazottként munkát a munkaerőpiacon?

4.
A vak pék tanoncok hogyan kaphattak "alkalmas" minősítést foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, ha kizáró okként kezelik a látás hiányát erre a szakmára? Ha az igazgató nem ért egyet a kérdezővel, szíveskedjen feltöteni azt a jogszabályt ami alapján "alkamas" minősítés adható V<0,1 alatti látás mellett a pék szakmára.

5.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott válaszban szíveskedjen megadni az adatgazda nevét, elérhetőségét, hogy fel lehessen tenni neki a kérdést.

6.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott 1. kérdésre adott válaszban, szíveskedjen megadni az adatgazda nevét, elérhetőségét, hogy fel lehessen tenni neki a kérdést.

7.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott 2. kérdésre adott válasznál szíveskedjen pontosan egész órákban megadni a választ.

8.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/som... oldalon megfogalmazott 3. kérdésnél teljesen egyértelmű a feladat.
A 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 4. § (5) pontja szabályozza az önkéntes munka értékét, mely rendelet ugyan civil szervezetekre vonatkozik, de válaszban el tudom fogadni. "A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni." Tehát mekkora volt ez az összeg eFt-ban kifejezve?

9.
Az iskola milyen szakképzés bevezetését tervezi a halmozottan sérült (siketvak, vak és enyhén értelmi fogyatékos, mozgássérült és látássérült) tanulók részére a közeljövőben?

10.
A Szól a Szív Alapítvány székhelye az iskola címére van bejegyezve. Milyen e-mail címmel rendelkeznek, mit lehet megadni az atlatszo.hu oldalnak kapcsolattartásra? Kérem megadni, megírni, feltölteni.

11.
Az iskolának milyen kapcsolata van a http://www.kezzelfoghato.hu/index.php?li... Kézzelfogható Alapítvánnyal?

12.
Az iskolának milyen kapcsolata van az Informatikával a Látássérültekért Alapítvánnyal?

13.
A Vak Diákok Sportegyesület címe megegyezik az iskola címével. Milyen kapcsolattartói e-mail címet lehet megadni az atlatszo.hu üzemeltetőjének? Kérem megadni, feltölteni.

14.
Az iskola honlapján szereplő "VAK-FAZÉK Diákvállalkozás"-nak mi az adószáma?
https://www.vakisk.hu/?page_id=616 Kérem megadni, feltölteni.

15.
A https://www.vakisk.hu/?page_id=54 oldalon található, hogy "A mozgássérülteket lift segíti a közlekedésben és akadálymentes mosdót is kialakítottunk számukra." Kérem a mellékhelyiségről szíveskedjen néhány db full HD fotót feltölteni ennek illusztrálására.

Somorjai Ágnes igazgató egy talpig becsületes, törvény tisztelő állampolgár, aki
minden feltett kérdésre válaszolni kíván nagy nyilvánosság előtt, a látássérültek ügyét igyekszik szolgálni minden cselekedetével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a kimittud.atlatszo.hu oldalra feltölteni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Vakok Iskolája Titkárság
Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona


Attachment csak logo.jpg
63K Download


Tisztelt Adatigénylő!

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény „29. § (1) szerint:

  A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Ezúton tájékoztatom, hogy a fentiek alapján az adatigénylés terjedelme
miatt a határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:

Dávid Attiláné
iskolatitkár

Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Kollégiuma és Gyermekotthona

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Tel: 06/1-363-3343 fax: 06/1-363-1906

Hivatkozása ide

Feladó: Vakok Iskolája Titkárság
Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona


Attachment csak logo.jpg
63K Download


1.
[1]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott 1. kérdésre adott válaszban szíveskedjen megadni az
adatgazda nevét, elérhetőségét, hogy fel lehessen tenni neki a kérdést.

Közép–Pesti Tankerületi Központ

[2][email address]

2.
[3]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott 2. kérdésre adott válaszban a hivatkozott házirend
mely pontjai vonatkoznak a szakképzésben résztvevőkre? Szíveskedjen idézni
belőle, feltölteni erre a honlapra, hogy utólag mindenkinek egyértelmű
legyen, ne lehessen manipulálni.

[4]https://www.vakisk.hu/wp-content/uploads...

3.
[5]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott 3. és 4. kérdésre nemleges válasz érdekezett, azaz
nem mérték fel az igényt a vak pékekre illetve nem végeztek munkavédelmi
kockázat elemzést. Kinek a személyi felelőssége (név szerint), ha az
elmulasztott felmérések nyomán nem kaphatnak az iskolát elvégző vak pék
tanonc alkalmazottként munkát a munkaerőpiacon?

A fenti felmérések elvégzése nem kötelező feladata a képző intézménynek.

4. A vak pék tanoncok hogyan kaphattak "alkalmas" minősítést
foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, ha kizáró okként kezelik a látás
hiányát erre a szakmára? Ha az igazgató nem ért egyet a kérdezővel,
szíveskedjen feltöteni azt a jogszabályt ami alapján "alkamas" minősítés
adható V<0,1 alatti látás mellett a pék szakmára.
Az Intézményben nem tanulnak „pék tanoncok”.

 

5.
[6]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott válaszban szíveskedjen megadni az adatgazda nevét,
elérhetőségét, hogy fel lehessen tenni neki a kérdést.

A fenti kérdés nem közérdekű adatokra vonatkozik.

6.
[7]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott 1. kérdésre adott válaszban, szíveskedjen megadni
az adatgazda nevét, elérhetőségét, hogy fel lehessen tenni neki a kérdést.

Adatgazda: Közép-Pesti Tankerületi Központ

7.
[8]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott 2. kérdésre adott válasznál szíveskedjen pontosan
egész órákban megadni a választ.

Ilyen adat nem áll rendelkezésre.

8.
[9]https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
oldalon megfogalmazott 3. kérdésnél teljesen egyértelmű a feladat.
A 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 4. § (5) pontja szabályozza az
önkéntes munka értékét, mely rendelet ugyan civil szervezetekre
vonatkozik, de válaszban el tudom fogadni. "A közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó
értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér
százhatvanad részét kell figyelembe venni." Tehát mekkora volt ez az
összeg eFt-ban kifejezve?

 

Ilyen adat nem áll rendelkezésre.

9.
Az iskola milyen szakképzés bevezetését tervezi a halmozottan sérült
(siketvak, vak és enyhén értelmi fogyatékos, mozgássérült és látássérült)
tanulók részére a közeljövőben?

A közeljövőben nem tervezzük új szakképzések bevezetését halmozottan
sérültek számára.

10.
A Szól a Szív Alapítvány székhelye az iskola címére van bejegyezve. Milyen
e-mail címmel rendelkeznek, mit lehet megadni az atlatszo.hu oldalnak
kapcsolattartásra? Kérem megadni, megírni, feltölteni.
[10]https://szolasziv.weebly.com/

11.
Az iskolának milyen kapcsolata van a
[11]http://www.kezzelfoghato.hu/index.php?li... Kézzelfogható
Alapítvánnyal?
Látássérült diákok által készített kézműves termékek népszerűsítése és
forgalmazása a Kézzelfogható Alapítvány keretein belül történik.

 

12.
Az iskolának milyen kapcsolata van az Informatikával a Látássérültekért
Alapítvánnyal?

Szakmai kapcsolatunk van.

 

13.
A Vak Diákok Sportegyesület címe megegyezik az iskola címével. Milyen
kapcsolattartói e-mail címet lehet megadni az atlatszo.hu üzemeltetőjének?
Kérem megadni, feltölteni.
[12][email address]

14.
Az iskola honlapján szereplő "VAK-FAZÉK Diákvállalkozás"-nak mi az
adószáma?
[13]https://www.vakisk.hu/?page_id=616 Kérem megadni, feltölteni.

A fenti diákvállalkozás megszűnt.

15.
A [14]https://www.vakisk.hu/?page_id=54 oldalon található, hogy "A
mozgássérülteket lift segíti a közlekedésben és akadálymentes mosdót is
kialakítottunk számukra." Kérem a mellékhelyiségről szíveskedjen néhány db
full HD fotót feltölteni ennek illusztrálására.

Nem áll rendelkezésünkre ilyen adat.

--

Üdvözlettel:

Dávid Attiláné
iskolatitkár

Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Kollégiuma és Gyermekotthona

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Tel: 06/1-363-3343 fax: 06/1-363-1906

References

Visible links
1. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
2. mailto:[email address]
3. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
4. https://www.vakisk.hu/wp-content/uploads...
5. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
6. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
7. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
8. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
9. https://kimittud.atlatszo.hu/request/som...
10. https://szolasziv.weebly.com/
11. http://www.kezzelfoghato.hu/index.php?li...
12. mailto:[email address]
13. https://www.vakisk.hu/?page_id=616
14. https://www.vakisk.hu/?page_id=54

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Árpád:
Csak a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei