Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Somorjai Ágnes vakisk.hu igazgatója nyilatkozik a vak pékekről

Kovács Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Árpád to read recent responses and update the status.

Feladó: Kovács Árpád

Delivered

Tisztelt Somorjai Ágnes igazgató!

(Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1.
A pék rész-szakképesítésbe összesen hány hallgatót vettek fel 2018/2019-es tanévben?

2.
A pék rész-szakképesítésbe összesen hány vak (V<=0,1) hallgatót vettek fel 2018/2019-es tanévben?

3.
A pék rész-szakképesítésbe felvett gyengénlátó hallgatók esetében milyen szemészeti elváltozások (diagnózisok) vannak?

4.
Szíveskedjen feltölteni a pék rész-szakképesítés tanmenetét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a kimittud.atlatszo.hu oldalra feltölteni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Vakok Iskolája Titkárság
Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona


Attachment csak logo.jpg
63K Download


Tisztelt Adatigénylő!

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény „29. § (1) szerint:

  A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Ezúton tájékoztatom, hogy a fentiek alapján az adatigénylés terjedelme
miatt a határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:

Dávid Attiláné
iskolatitkár

Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Kollégiuma és Gyermekotthona

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Tel: 06/1-363-3343 fax: 06/1-363-1906

Hivatkozása ide

Tóth Ernő hozzászólt ()

15 nap nem elég arra, hogy kinyissák a naplót és megnézzék hányan járnak a képzésre. A tanmenet feltöltése kb. 1 perc, de nekik 2x15 napra van szükségük. Somorjai Ágnes egy hétpróbás GÁZember.

Link to this

Feladó: Vakok Iskolája Titkárság
Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona


Attachment csak logo.jpg
63K Download


1.
A pék rész-szakképesítésbe összesen hány hallgatót vettek fel 2018/2019-es
tanévben?
Iskolánkban pék rész-szakképesítésbe nem folyik, a képzés hivatalos
elnevezése: Sütőipari és gyorspékségi munkás

A képzésbe 8 főt vettünk fel.

2.
A pék rész-szakképesítésbe összesen hány vak (V<=0,1) hallgatót vettek fel
2018/2019-es tanévben?

1 fő

 

3.
A pék rész-szakképesítésbe felvett gyengénlátó hallgatók esetében milyen
szemészeti elváltozások (diagnózisok) vannak?

Ezek különösen érzékeny, egészségi állapotra vonatkozó adatok, így nem
közérdekű adatok. A diagnózisok  személyenként eltérőek.

4.
Szíveskedjen feltölteni a pék rész-szakképesítés tanmenetét.
Iskolánkban pék rész-szakképesítés nem folyik, a képzés hivatalos
elnevezése: Sütőipari és gyorspékségi munkás

A kerettanterv megtalálható:

[1]https://www.nive.hu//index.php?option=co...

--

Üdvözlettel:

Dávid Attiláné
iskolatitkár

Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Kollégiuma és Gyermekotthona

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Tel: 06/1-363-3343 fax: 06/1-363-1906

References

Visible links
1. https://www.nive.hu//index.php?option=co...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Árpád:
Csak a(z) Budapest Főváros Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei