Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Aranka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Soós Péter londoni OFA munkatárs személyi jellegű és anyagjellegű ráfordításai,illetve azok jogcímei, havi bontásban

Tóth Aranka küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth Aranka to read recent responses and update the status.

Feladó: Tóth Aranka

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Soós Péter londoni OFA munkatárs személyi jellegű és anyagjellegű ráfordításait,illetve azok jogcímeit, havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Tóth Aranka

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/24047/2015 - közérdekű adatigénylés

 

Pákozdi Szabolcs úr részére

ügyvezető

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Budapest

 

E-mail: [1][email address]

 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

Illetékességből, szíves intézkedés céljából mellékelten megküldjük a
Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélkapcsolati Információs Irodájára
elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylést, melyben az adatigénylő
„Soós Péter londoni OFA munkatárs személyi jellegű és anyagjellegű
ráfordításait, illetve azok jogcímeit, havi bontásban” tárgyú adatok
elektronikus másolatban történő megküldését kéri.

 

Az áttételről az adatigénylőt jelen levelünk megküldésével egyidejűleg –
másolatban - tájékoztattuk. 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Péter


Attachment v lasz T th Aranka r sz re.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Aranka!

 

Jelen e-mailhez csatoltan megküldöm az OFA nKft. működésével kapcsolatban
Öntől érkezett adatigénylésre a Társaságunk válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Kovács Péter

OFA nKft.

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Aranka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Aranka:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei